Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki cyfrowe WM-I-TC
Reguły punktacji przedmiotu

WM-I-N-1 - Informatyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-I-N-Z-1 - Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-I-N-1
Informatyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-I-N-Z-1
Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2017/18_Z - 2018/19_L)
4
(2020/21 - ...)
5
(2019/20_L - 2021/22_L)
2
(2018/19 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)