Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa WM-MA-ALL
Reguły punktacji przedmiotu

WM-MA-N-Z-1 - Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-MA-N-Z-1
Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(ARCH - 2007/08_Z)
5
(2007/08_L - 2007/08_L)
6
(2008/09_Z - 2013/14)
5
(2014/15 - 2014/15)
6
(2015/16 - 2018/19)
5
(2019/20_Z - 2020/21)
7
(2021/22 - ...)
7
(2020/21 - 2020/21)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)