Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I WM-MA-AM1
Reguły punktacji przedmiotu

WM-MA-LIC - Matematyka - studia pierwszego stopnia
WM-MA-N-Z-1 - Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-MA-LIC
Matematyka - studia pierwszego stopnia
WM-MA-N-Z-1
Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
12
(2000/01_Z - 2006/07_Z)
8
(2013/14 - 2017/18)
10
(2018/19 - ...)
10
(2006/07_Z - 2007/08_Z)
6
(2008/09_Z - 2012/13)
11
(2009/10 - 2011/12)
9
(2013/14_Z - 2016/17_Z)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)