Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II WM-MA-AM2
Reguły punktacji przedmiotu

WM-MA-E-LIC - Matematyka - studia pierwszego stopnia eksternistyczne
WM-MA-E-N-1 - Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne
WM-MA-LIC - Matematyka - studia pierwszego stopnia
WM-MA-N-1 - Matematyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-MA-N-Z-1 - Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-MA-E-LIC
Matematyka - studia pierwszego stopnia eksternistyczne
WM-MA-E-N-1
Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne
WM-MA-LIC
Matematyka - studia pierwszego stopnia
WM-MA-N-1
Matematyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-MA-N-Z-1
Matematyka - studia I stopnia niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
12
(ARCH - 2005/06_L)
10
(2006/07_L - 2011/12_L)
9
(2012/13_L - 2012/13_L)
8
(2013/14 - 2017/18)
9
(2018/19 - ...)
12
(2008/09_L - 2008/09_L)
8
(2001/02_L - 2001/02_L)
10
(2006/07_L - 2007/08_L)
12
(2008/09_L - 2008/09_L)
9
(2012/13_L - 2012/13_L)
8
(2013/14 - 2013/14)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)