Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza na rozmaitościach WM-MA-ANR
Reguły punktacji przedmiotu

WM-MA-N-2 - Matematyka - studia II stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-MA-N-2
Matematyka - studia II stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2009/10_Z - 2012/13)
5
(2015/16 - 2016/17)
6
(2017/18 - 2018/19_L)
5
(2022/23 - ...)
6
(2013/14_Z - 2014/15)
5
(2019/20_Z - 2019/20_L)
7
(2020/21_Z - 2021/22)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)