Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka ogólna IV WM-NS-261
Reguły punktacji przedmiotu

WM-CH-N-1 - Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-1 - Fizyka - studia I stopnia
WM-FI-N-1 - Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-NS-L - Nauki Ścisłe - studia licencjackie
WM-NS-N-1 - Nauki Ścisłe - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-CH-N-1
Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-1
Fizyka - studia I stopnia
WM-FI-N-1
Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-NS-L
Nauki Ścisłe - studia licencjackie
WM-NS-N-1
Nauki Ścisłe - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
4
(2012/13_L - 2014/15_L)
4
(2015/16_L - ...)
8
(2013/14_L - 2013/14_L)
9
(2011/12_L - ...)
9
(2013/14_L - 2014/15_L)
8
(2015/16_L - ...)
5
(ARCH - ...)
3
(2012/13_Z - 2012/13)
4
(2013/14_L - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)