Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna WNP-PPW-DO-DS
Reguły punktacji przedmiotu

WNP-PE-N-1 - Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne
WNP-PPW-N-MGR - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WNP-PE-N-1
Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne
WNP-PPW-N-MGR
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
3
(2020/21 - ...)
3
(2020/21 - ...)
3
(2020/21 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)