Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej WP-AD-OiZ1
Reguły punktacji przedmiotu

WP-AD-1 - Administracja - studia I stopnia
WP-AD-N-1 - Administracja - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-AD-1
Administracja - studia I stopnia
WP-AD-N-1
Administracja - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
5
(2008/09 - 2008/09)
4
(2009/10 - 2012/13)
3
(2013/14 - 2019/20)
2
(2020/21 - 2021/22)
3
(2013/14 - 2019/20)
3
(2013/14 - 2019/20)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)