Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-AD-SEM-2BM
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
8
(2013/14 - 2013/14)
12
(2014/15 - 2014/15)
12
(2015/16 - 2015/16)
12
(2017/18_Z - 2017/18_Z)
12
(2017/18_L - 2017/18_L)
4
(2021/22_Z - 2021/22_Z)
10
(2021/22_L - 2021/22_L)
4
(2022/23_Z - 2022/23_Z)
10
(2022/23_L - 2022/23_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)