Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe WP-PR-PF
Reguły punktacji przedmiotu

WP-PR-MGR - Prawo
WP-PR-N-MGR - Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-PR-MGR
Prawo
WP-PR-N-MGR
Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2008/09 - 2012/13)
4
(2013/14 - 2019/20)
3
(2020/21 - ...)
5
(2006/07_Z - 2006/07)
5
(2007/08_L - 2007/08_L)
5
(2006/07_Z - 2006/07)
5
(2007/08_L - 2007/08_L)
4
(2013/14 - 2018/19)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)