Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-5MJ
Reguły punktacji przedmiotu

WP-PR-N-MGR - Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-PR-N-MGR
Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
26
(2019/20_L - 2019/20_L)
2
(2021/22_Z - 2021/22_Z)
26
(2021/22_L - 2021/22_L)
8
(2023/24 - 2023/24)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)