Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-5MMusz
Reguły punktacji przedmiotu

WP-PR-MGR - Prawo
WP-PR-N-MGR - Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WP-PRZ-N-MGR - Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-PR-MGR
Prawo
WP-PR-N-MGR
Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WP-PRZ-N-MGR
Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2010/11 - 2010/11)
10
(2011/12_L - 2011/12_L)
10
(2012/13_L - 2012/13_L)
6
(2013/14 - 2015/16)
2
(2016/17_Z - 2016/17_Z)
26
(2016/17_L - 2016/17_L)
2
(2018/19_Z - 2018/19_Z)
26
(2018/19_L - 2018/19_L)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
26
(2019/20_L - 2019/20_L)
2
(2021/22_Z - 2021/22_Z)
26
(2021/22_L - 2021/22_L)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
Konwersatoria nieobowiązkowe
WF-OB-KNO
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 26
(2019/20_L - 2019/20_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)