Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacińska terminologia prawnicza WP-PRZ-ŁTP
Reguły punktacji przedmiotu

WP-PRZ-MGR - Prawo
WP-PRZ-N-MGR - Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WP-PRZ-MGR
Prawo
WP-PRZ-N-MGR
Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2008/09 - ...)
2
(2008/09 - 2008/09)
2
(2008/09 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)