Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna WS-EKN-AE
Reguły punktacji przedmiotu

WS-EKN-1 - Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne
WS-EKN-N-1 - Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne
WSE-EKN-P-1 - Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WS-EKN-1
Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne
WS-EKN-N-1
Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne
WSE-EKN-P-1
Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
4
(2013/14_Z - 2013/14_Z)
6
(2012/13_Z - ...)
6
(2012/13_Z - ...)
6
(2019/20_T1 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)