Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka WS-PO-E
Reguły punktacji przedmiotu

WS-PO-1 - Politologia - studia I stopnia dzienne
WS-PO-N-1 - Politologia - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WS-PO-1
Politologia - studia I stopnia dzienne
WS-PO-N-1
Politologia - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
3
(2006/07_Z - 2006/07_L)
1
(2007/08_Z - 2007/08_L)
2
(2009/10_Z - ...)
1
(2008/09_Z - 2008/09_Z)
2
(2008/09_L - 2008/09_L)
1
(2008/09_Z - 2008/09_Z)
2
(2008/09_L - 2008/09_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)