Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do socjologii WS-PO-EU-SOC
Reguły punktacji przedmiotu

WF-FI-MGR - Filozofia - studia magisterskie
WS-PO-1 - Politologia - studia I stopnia dzienne
WS-PO-N-1 - Politologia - studia I stopnia stacjonarne
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WF-FI-MGR
WS-PO-1
WS-PO-N-1
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
3
(2006/07_Z - 2006/07_L)
2
(2007/08_Z - 2007/08_L)
2
(2009/10_Z - 2009/10_L)
3
(2014/15 - 2019/20_Z)
2
(2019/20_L - ...)
nie zdefiniowano 4
(2008/09_L - 2008/09_L)
4
(2008/09_L - 2008/09_L)
Monograf
WF-FI-MON
nie zdefiniowano 1
(ARCH - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano