Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli socjologicznej i społecznej WS-SO-HMSiMS
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2010/11_Z - 2010/11_Z)
3
(2010/11_L - 2010/11_L)
3
(2011/12_Z - 2011/12_L)
3
(2012/13 - 2012/13)
2
(2013/14_Z - 2013/14_Z)
2
(2013/14_L - 2013/14_L)
2
(2014/15_Z - 2014/15_Z)
2
(2014/15_L - 2014/15_L)
3
(2015/16_Z - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)