Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie socjologiczne WS-SO-WTS
Reguły punktacji przedmiotu

WS-SO-1 - Socjologia - studia I stopnia
WS-SO-N-1 - Socjologia - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WS-SO-1
Socjologia - studia I stopnia
WS-SO-N-1
Socjologia - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2006/07_Z - 2008/09_Z)
1
(2010/11_Z - 2012/13_Z)
2
(2012/13_L - 2015/16_Z)
3
(2015/16_L - ...)
1
(2009/10_Z - 2009/10_Z)
1
(2009/10_Z - 2009/10_Z)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)