Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia patrystyczna/Patristic theology WT-DTE-STPA2
Reguły punktacji przedmiotu

WT-FW-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa
WT-R-P - Patrologia - studia doktoranckie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-FW-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa
WT-R-P
Patrologia - studia doktoranckie
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
4
(2014/15 - 2018/19)
7
(2019/20 - ...)
10
(2019/20 - ...)
1
(2017/18_Z - 2017/18_L)
1
(2018/19_Z - 2018/19_Z)
0.5
(2018/19_L - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)