Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka WT-FW-ET
Reguły punktacji przedmiotu

WT-EMN-MGR - Edukacja Medialna i Dziennikarstwo - studia magisterskie
WT-FG-MGR - Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Gdynia
WT-FLR-MGR - Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie-Łódź IT
WT-FSL-MGR - Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie-Łomża
WT-FW-MGR - Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Warszawa
WT-FW-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa
WT-FW-UZ - Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie uzupełniające - Warszawa

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-EMN-MGR
Edukacja Medialna i Dziennikarstwo - studia magisterskie
WT-FG-MGR
Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Gdynia
WT-FLR-MGR
Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie-Łódź IT
WT-FSL-MGR
Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie-Łomża
WT-FW-MGR
Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Warszawa
WT-FW-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa
WT-FW-UZ
Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie uzupełniające - Warszawa
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
4
(2009/10 - 2009/10)
5
(2017/18 - 2018/19)
3
(2019/20 - 2022/23_L)
4
(2023/24_L - ...)
5
(2008/09 - ...)
5
(2008/09 - ...)
2
(2010/11_L - ...)
5
(2007/08 - 2008/09)
5
(2007/08 - 2008/09)
3
(2010/11 - 2016/17)
5
(2007/08 - 2008/09)
3
(2010/11 - 2016/17)
5
(2007/08 - 2008/09)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)