Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe-Teologia moralna WT-SGD-SMM1
Reguły punktacji przedmiotu

WT-SGD-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-SGD-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
3
(2018/19_Z - 2018/19_L)
7
(2019/20_Z - ...)
4
(2018/19 - 2018/19_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)