Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia moralna-szczegółowa WT-SGD-TMSZ
Reguły punktacji przedmiotu

WT-FG-MGR - Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Gdynia
WT-FG-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Gdynia
WT-SGD-MGR - Teologia - studia magisterskie (seminarium Gdańsk)
WT-SGD-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-FG-MGR
Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Gdynia
WT-FG-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Gdynia
WT-SGD-MGR
Teologia - studia magisterskie (seminarium Gdańsk)
WT-SGD-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk)
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
4
(2015/16_Z - 2016/17_L)
2
(2017/18_Z - 2020/21_L)
3
(2021/22_Z - ...)
2
(2010/11_Z - ...)
2
(2010/11_Z - ...)
2
(2010/11_Z - 2014/15_L)
2
(2010/11_Z - 2014/15_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)