Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna-Charytologia WT-SLF-TDCH
Reguły punktacji przedmiotu

WT-SLF-MGR - Teologia - studia magisterskie (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)
WT-SLF-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-SLF-MGR
Teologia - studia magisterskie (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)
WT-SLF-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2007/08_L - ...)
2
(2007/08_L - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)