Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filozofii WT-SLF-WFI
Reguły punktacji przedmiotu

WT-DCM-N-MGR - Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-DTE-N-MGR - Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-FG-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Gdynia
WT-SLD-MGR - Teologia - studia magisterskie (seminarium archidiecezjalne Łódź)
WT-SLF-MGR - Teologia - studia magisterskie (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)
WT-SLF-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-DCM-N-MGR
Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-DTE-N-MGR
Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-FG-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Gdynia
WT-SLD-MGR
Teologia - studia magisterskie (seminarium archidiecezjalne Łódź)
WT-SLF-MGR
Teologia - studia magisterskie (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)
WT-SLF-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź)
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2009/10_Z - ...)
1
(2009/10_Z - ...)
1
(2009/10_L - ...)
1
(2009/10_Z - ...)
1
(2009/10_L - ...)
1
(2009/10_L - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)