Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii-Nowożytność WT-SLO-HFN
Reguły punktacji przedmiotu

WT-DTE-N-MGR - Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-FSL-MGR - Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie-Łomża
WT-FW-MGR - Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Warszawa
WT-SLO-MGR - Teologia - studia magisterskie (seminarium Łomża)
WT-SLO-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-DTE-N-MGR
Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-FSL-MGR
Teologia-studia niestacjonarne-magisterskie-Łomża
WT-FW-MGR
Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Warszawa
WT-SLO-MGR
Teologia - studia magisterskie (seminarium Łomża)
WT-SLO-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża)
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2012/13_Z - ...)
2
(2009/10_Z - ...)
2
(2009/10_Z - ...)
2
(2009/10_L - ...)
0
(2005/06_Z - 2008/09_L)
2
(2009/10_Z - ...)
0
(2005/06_Z - 2008/09_L)
2
(2009/10_Z - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)