Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia religii WT-SOP-SR
Reguły punktacji przedmiotu

WT-DTE-MGR - Teologia ogólna - studia magisterskie
WT-DTE-N-MGR - Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-FW-MGR - Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Warszawa
WT-FW-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa
WT-SOP-MGR - Teologia - studia magisterskie (seminarium Ołtarzew)
WT-SOP-N-MGR - Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WT-DTE-MGR
Teologia ogólna - studia magisterskie
WT-DTE-N-MGR
Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WT-FW-MGR
Teologia - studia niestacjonarne - magisterskie - Warszawa
WT-FW-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa
WT-SOP-MGR
Teologia - studia magisterskie (seminarium Ołtarzew)
WT-SOP-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew)
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
3
(2004/05_Z - 2004/05_L)
3
(2005/06_Z - 2005/06_L)
2
(2020/21_Z - ...)
3
(2006/07_Z - ...)
3
(2006/07_Z - ...)
3
(2006/07_Z - ...)
3
(2006/07_Z - ...)
3
(2006/07_Z - ...)
3
(2006/07_Z - 2019/20_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)