Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Szkoła Doktorska UKSW

Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
SzD-PS-WR-II brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PS-WR-I brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu poprawę umiejętności pisania po angielsku w badaniach psychologicznych.

Strona przedmiotu
SzD-NT-MF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Erich Fromm był naukowcem badającym różne dziedziny wiedzy (interesował się filozofią, moralnością, socjologią, psychologią oraz religiami: judaizmem, chrześcijaństwem i buddyzmem). Analizował naturę ludzką w oparciu o duchowość Mistrza Eckharta, problematykę moralną Barucha Spinozy, psychoanalizę Zygmunta Freuda i materializm historyczny Karola Marksa. Zajmował się badaniem istoty człowieka i społeczeństwa, w tym problematyką dobra i zła. Zaproponował konkretną wizję dojrzałego moralnie człowieka i zdrowego społeczeństwa przy pomocy antonimów o zabarwieniu etycznym. Celem wykładu jest prześledzenie znaczeń poszczególnych antonimów moralnych Ericha Fromma.

Strona przedmiotu
SzD-LI-ART brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są metodom badania legend literackich.

Strona przedmiotu
SzD-PE-BBP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma na celu (1) zaznajomienie z podejściem badawczym, które wywodzi się z kręgu kultury anglosaskiej i zdobywa coraz większe uznanie również w pedagogice polskiej, i (2) praktyczne zastosowanie go do przygotowania w grupie miniprojektu badawczego. Wspomniane podejście określa się mianem close-to-practice, co można przetłumaczyć jako bliskie praktyce lub zwrócone ku praktyce. W badaniu bliskim praktyce (close-to-practice research) chodzi nie tyle o przezwyciężenie rozdźwięku między teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną, lecz o nawiązanie realnej współpracy między teoretykami i praktykami w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów pedagogicznych i nieustannego optymalizowania edukacji. Do urzeczywistnienia tych dwu celów konieczne są wiedza i umiejętności badawcze zarówno po stronie teoretyków, jak i praktyków, ale nade wszystko gotowość do kreatywnego myślenia nad sposobami modyfikowania działania pedagogicznego.

Strona przedmiotu
SzD-NT-BIBL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładów zostanie przedstawiona symboliczna interpretacja Biblii oraz jej zastosowanie w aspekcie duchowości.

Strona przedmiotu
SzD-NT-BIBLIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-NCH-CIS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-FI-PLAT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Platoński dialog Politeia liczy dziesięć ksiąg, których treść stanowią rozmowy Sokratesa z Trazymachem z Chalkedonu i braćmi: Platonem, Glaukonem, Adeimantosem, dotyczące istoty sprawiedliwości. W trakcie dialogu rozmówcy wyobrażają sobie idealne, sprawiedliwe państwo i opisują jego podstawowe cechy. W takim państwie powinny istnieć trzy stany ludzi: stan pracowitych rolników i rzemieślników, stan dzielnych żołnierzy-strażników i stan mądrych zwierzchników-władców. Podział na klasy wewnątrz państwa oparty jest przede wszystkim na uzdolnieniach. Każdy z nich zabiega o realizację i doskonałość ściśle określonej cnoty: rolnicy i rzemieślnicy – powściągliwości, strażnicy – odwagi (dzielności), a władcy – mądrości. Rozmowa dotyczy tego jak stworzyć prawdziwie sprawiedliwą wspólnotę i czy w ogóle jest to możliwe.

Strona przedmiotu
SzD-PE-DYG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PK-NIEWMAŁ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie, interpretacja i stosowanie w praktyce przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego, materialnego i procesowego, dotyczących dowodzenia nieważności małżeństwa

Strona przedmiotu
SzD-NT-DUCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PK-MON brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć stanowią normy dotyczące stosowania egzorcyzmów zawarte przede wszystkim w Kodeksie prawa kanonicznego i w Księdze egzorcyzmów oraz szeroko pojętej rzeczywistości opętania.

Strona przedmiotu
SzD-EBN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają pomóc studentowi w prowadzeniu badań naukowych, które zmierzają do napisania rozprawy doktorskiej.

Kształtowanie postawy do postępowania badawczego zgodnie z zasadami etyki ogólnej, zawodowej oraz etyki w badaniach naukowych.

Strona przedmiotu
SzD-FI-ETSOL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest prezentacja solidarności jako jednej z ważnych kategorii filozoficznych. Etyka tworzona na fundamencie solidarności podkreśla potrzebę sprawiedliwości społecznej, naturalny charakter więzi międzyludzkich, rolę rodziny i tradycji, pozytywny wpływ religii na życie publiczne. Natomiast idea społeczeństwa otwartego, promowana we współczesnych demokracjach liberalnych, stanowi pewien ogólny model życia zbiorowego, który charakteryzuje się brakiem jednoczącego światopoglądu i wspólnego celu moralnego, krytycznym indywidualizmem, niestabilnością związków międzyludzkich. Etyka solidarności jest ważną i skuteczną odpowiedzią na kryzys współczesnej demokracji liberalnej w wymiarze globalnym.

Strona przedmiotu
SzD-LI-EŚF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady na temat literatury fantasy, fantastyki oraz SF- podjęte zostaną trzy zagadnienia: 1. kreowanie nowych, alternatywnych lub równoległych światów , baśń, mity i magia i ich obecność w lit. fantasy- w walce zła z dobrem, oraz wpływ nowoczesnych technologii na losy ludzkości i cywilizacji-ich radykalnego przeobrażenia; ontycznego, poznawczego i moralnego.

Jakie prawa i zasady obowiązują w nowych światach, co je tworzy i w jakim celu?

Strona przedmiotu
SzD-PS-FAŁPAM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zjawisko fałszywej pamięci jest od kilku dekad analizowane w ramach psychologii pamięci, inspirując liczne badania eksperymentalne i dociekania teoretyczne. W czasie wykładów omówione zostaną wybrane przykłady zniekształceń pamięci, których badania doprowadziły do zrozumienia istotnych mechanizmów funkcjonowania pamięci u człowieka.

Strona przedmiotu
SzD-FI-FDE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów i szkół w ramach ruchu fenomenologicznego, które rozważały zagadnienia związane z działaniem moralnym. Wykład będzie realizowany w formie krytycznej analizy wybranych propozycji teoretycznych.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii nowożytnej i współczesnej.

Strona przedmiotu
SzD-FI-FILPRZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest kształtowanie się relacji między filozofią i naukami przyrodniczymi w okresie od formowania się nauk przyrodniczych w nowożytności do czasów współczesnych. Celem zajęć jest zaprezentowanie wspomnianych relacji, wskazanie na wzajemne zależności filozofii i nauk przyrodniczych, rozważenie ich wzajemnego znaczenia oraz porównanie naukowo-przyrodniczego i filozoficznego obrazu świata.

Strona przedmiotu
SzD-FI-FP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienia studenta z filozoficznym zagadnieniem przyjemności zarówno w toku historycznym, jak i systematycznym. Wykład będzie obejmował przegląd stanowisk historycznych na naturę przyjemności, jej funkcje w życiu psychologicznym i moralnym człowieka, jak i przegląd stanowisk dyskutowanych współcześnie, szczególnie w obrębie anglosaskiej filozofii analitycznej oraz kognitywistyki.

Strona przedmiotu
SzD-FI-HHRD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie dyskusji jaka toczyła sie pomiędzy H. Hartem i R. Dworkinem w kwestii istoty prawa. Omówiona bedzie poztywna tresc koncepcji oraz główne N. Lacey, sporne, najpierw te dzielące umiarkowany pozytywizm Harta od wszesniejszych i bardziej radykalnych pozytywizmów, w tym od koncepcji Johna Austina, następnie te dzielace Harta od Dworkina. Przeanalizowane zostaną argumenty w tym sporze, w tym analiza tzw. trudnych przypadków prawniczych. Omówiona zostanie próba rozwiązania sporu przez odwołanie się do językowej struktury prawa.

Strona przedmiotu
SzD-FI-HFP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią filozofii polskiej na przestrzeni okresu 1401-1990. Student potrafi wymienić czołowych i najważniejszych przedstawicieli filozofii polskiej, wskazać najważniejsze jej nurty i idee, a dodatkowo - wskazać zależności między historią filozofii polskiej i europejskiej.

Strona przedmiotu
SzD-LI-KASK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-NKSM-KOMWIZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dedykowany jest studentom Szkoły doktorskiej UKSW i obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja wizualna jako forma przekazu informacji, procesy komunikacji wizualnej z perspektywy nadawców i odbiorców, metody i techniki analizy przekazów wizualnych, obraz jako nośnik wartości, idei i emocji, funkcje komunikacyjne kodu wizualnego w reklamie, wizualizacja danych, dziennikarstwo danych, obraz w internecie, komunikacja wizualna w kampaniach społecznych, obraz a słowo w reklamie religijnej.

Strona przedmiotu
SzD-NP-KP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-LI-LIT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem intencjonalności tekstu w oparciu o koncepcję rozwiniętą przez Q. Skinnera w jego pracy "Wizje polityki. Rozważania o metodzie".

Strona przedmiotu
SzD-LI-LW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doktoranci zapoznają się z komplementarnym ujęciem płaszczyzny badawczej problemu cierpienia, głównie w literaturze współczesnej, ale i w religii, filozofii, teologii, psychologii – z racji na złożone uwarunkowania antropologiczne badanego zjawiska; z uwzględnieniem tradycji literackiej, i szerzej kulturowej, cierpienia, uwarunkowań światopoglądowych, pokazaniem granic poznawczych doświadczenia traumatycznego.

Strona przedmiotu
SzD-PK-ŁPK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadnicza część zajęć jest poświęcona tłumaczeniu wybranych fragmentów wyroków Roty Rzymskiej oraz przypomnieniu najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Strona przedmiotu
SzD-NT-MEDIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SzD-PS-METPSYCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)