Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2023/24_Z
WT-DKS-U2-CF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badania porównawcze komunikacji filmowej –

Comparative Film Communication Research

Film polski i węgierski na tle kinematografii innych krajów europejskich. Zajęcia: wykłady, pokazy i analizy filmów.

Współczesny film węgierski na tle kinematografii innych krajów europejskich. Wybrane zgadanienia.

Film polski i węgierski w ujęciu porównawczym / Polish and Hungarian Cinema in comparative approach

Strona przedmiotu
WH-KON-U2-DTaSM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course lay in the widening of understanding on how to build a communication strategy of social media for an organization. The focus of the Course will be placed on challenges connected to the new media landscape and the tools organizations have nowadays to further dialogue with their publics.

Strona przedmiotu
WM-MA-U2-DIGI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących digitalizacji i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją i dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami cyfrowymi; (5) zagadnień związanych z systemami mobilnymi; (6) prezentacji i analizy wybranych przykładów badania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych.

Tryb zajęć e-learningowy - platforma Moodle / MS Teams oraz UMAIL.

Strona przedmiotu
WM-MA-U2-NTUZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących zastosowania technik teledetekcyjnych w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją oraz dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami teledetekcyjnymi, w tym zobrazowaniami hiperspektralnymi; (5) prezentacji i analizy wybranych przykładów ochrony i eksponowania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem danych spektralnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem zasobów teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
WH-KON-U2-PolitInfor brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Il corso è dedicato in particolare agli studenti di Italianistica. Il suo obiettivo fondamentale è ripercorrere le principali svolte di carattere politico, letterario-culturale, economico e sociale, che hanno caratterizzato la storia del Novecento italiano, attraverso il racconto dei mezzi di informazione. Di qui il focus sulle peculiarità del giornalismo italiano e, più in generale, del sistema letterario, culturale e della comunicazione di massa.

Strona przedmiotu
WT-DKS-U2-PW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-CH-2-PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin student odbywa w wybranej instytucji. W czasie praktyk student wykonuje powierzone mu przez bezpośredniego opiekuna praktyk zadania. Jednim z celów odbycia praktyk zawodowych jest zapoznanie się studenta ze specyfiką danego zakładu pracy, organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz zarządzaniem zespołem.

Strona przedmiotu
WM-MA-U2-SAP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Programowanie PLC w LAD i ST

Systemy kombinacyjne i sekwencyjne

Regulacje zaawansowane

Symulacje sterowania w Scilab/Xcos

Sprzężenie zwrotne, stabilność

Dobór regulatora PID

Strona przedmiotu
WF-OB-U2-KMGIS1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-MA-U2-TMWF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadania:

1. Elementy budowy/konstrukcji aparatu fotograficznego/filmowego

2. Wykorzystanie sprzętu do kadrów fotograficznych i ujęć filmowych

3. Podstawy obróbki/korekty graficznej

Sprzęt, budowa fotoaparatu, kamery

Wykonywanie kadrów i ujęć, typy kadrów, kompozycja, ekspozycja

Praca przy trudnych scenach i warunkach

Obróbka obrazów, programy graficzne

HDR, HDRi - czyli jak widzi człowiek

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)