Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2020/21_T1 - Trymestr pierwszy 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2020/21_T1 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WP-MON-PO-H-AW brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Trymestr pierwszy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych aspektów obecnych amerykańskich wyborów prezydenckich w ujęciu nauk społecznych.

Strona przedmiotu
WH-KON-Antropology brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-CultComMod brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course lye in widening of understanding of cultural interconnections of modern world. The main focus of the Course will be placed on challenges connected to some important cultural discourses of modernity.

Strona przedmiotu
WH-KON-CulComTimes brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goal of this course is to broaden understanding of the cultural interconnectedness of the contemporary world. The focus will be on the challenges associated with some of the major cultural discourses that have shaped and continue to shape the image of modernity, both affirmative and tragic, but which have influenced the image of the modern world.

Strona przedmiotu
WP-MON-PO-S-CA1865 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bogato ilustrowany wykład ukazuje rozwój cywilizacji amerykańskiej od okresu po Wojnie Secesyjnej i uwzględnia szeroki wachlarz zagadnień.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-DEKM1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki dawnej (od starożytności do baroku).

Strona przedmiotu
WNHS-HS-DEKM2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki nowożytnej (od romantyzmu do współczesności).

Strona przedmiotu
WH-KON-FenLitFan brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla gatunków fantasy i science ficton. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, wpływu na jej poszczególne gałęzie pozaliterackie oraz dyskutują o ich metaforycznym znaczeniu.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-HUAdm brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-Howtobulid brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Corporate image management, identity building, image and brand awareness.

Strona przedmiotu
WH-KON-Introduction brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest refleksji nad społeczno-kulturowymi wymiarami Internetu. W trakcie zajęć studenci/tki zapoznają się kluczowymi teoriami oraz metodami badawczymi pozwalającymi na naukową analizę fenomenów cyfrowych oraz form aktywności online.

Strona przedmiotu
WH-KON-IrNorw brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ironia obecna w utworach Cypriana Norwida jest jednym z ciekawszych zjawisk literackich XIX wieku. Wyjątkowość autora "Assunty" na tle innych twórców tego okresu (zarówno jeśli idzie o literaturę polską, jak i powszechną) przejawia się m.in. właśnie na płaszczyźnie ironicznego spojrzenia na całokształt rzeczwistości.

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia, dotyczące ironii w perspektywie estyetycznej, retorycznej i filozoficznej. Następnie tak naszkicowana siatka pojęciowa zostanie odniesiona do zjawisk ironicznych w twórczości literackiej i eseistcznej Norwida.

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, żeby przybliżyć Studentom wszystkich kierunków studiów omaiwaną problematykę.

Strona przedmiotu
WF-OB-POLAEM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-MilArtFas brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące sztuki, kultury, designu i mody Mediolanu.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aabfc0161c0824d3d8e09a0be8c8c1fac%40thread.tacv2/conversations?groupId=2444e6a8-110a-4d3e-bb30-35289a04db24&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Strona przedmiotu
WH-KON-MilPoePol brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z liryką miłosną przełomu XX i XXI wieku - przełomu traktowanego dość rozlegle czasowo, gdyż obejmując dwie dekady ubiegłego wieku i dwie dekady obecnego. Bierzemy pod uwagę w sposób reprezentatywny różne pokolenia twórców. Interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Szerokie spektrum poetyki: styl, obrazowość, cielesność - duchowość, przekraczanie tabu.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-CE22 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe założenia współczesnych modeli argumentacji etycznej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-MA22 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-NordCount brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące kultury i rozwoju designu w Krajach Nordyckich.

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams (zespół NORDIC COUNTRIES OGUN)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b4420cb96c74c5699bbd8417f5e8f77%40thread.tacv2/conversations?groupId=18f3526b-2be8-4d43-bcc7-554357975934&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje czwartki godz. 15.00-16.30 MS Teams

Strona przedmiotu
WSR-NR-U2-NZdZiU brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi, wybranymi zagadnieniami nowoczesnego ziołolecznictwa.

Strona przedmiotu
WH-KON-NowDram brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone najnowszej dramaturgii polskiej i obcej w lekturze oraz realizacjach teatralnych (scena, radio, telewizja).

Strona przedmiotu
WSR-NR-2-OR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat tego czym są obrzędy, zwyczaje i obyczaje oraz jaki mają wpływ na życie małżeńskie i rodzinne.

Student powinien nabyć umiejętność wskazania korzyści, płynących z właściwego rozumienia obrzędów w życiu małżeństwa i rodziny.

Student nabywa kompetencje w zakresie świadomego uczestniczenia w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórki społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-PIŚ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z informatyką śledczą.

Strona przedmiotu
WP-MON-PO-H-PitIP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-I-U2-PSYCH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

Strona przedmiotu
WH-KON-PotzStyl brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniem stylu artystycznego i jego ujęć w teorii literatury XX wieku, jak i w twórczej praktyce.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-PAC brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.

Strona przedmiotu
WH-KON-Nobel brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziełem kilku noblistów, a szczególnie tych, którym przyznanie Nagrody wzbudziło dyskusje. Oczywiście Nobel dla Olgi Tokarczuk za powieść "Bieguni" w tej kategorii się nie mieści, niemniej jednak kilka spotkań "Biegunom" będzie poświęconych. Zasadniczo skupimy się na dziele najbardziej chyba kontrowersyjnego noblisty - amerykańskiego artysty estradowego - Boba Dylana. Będziemy śledzić jego dokonania artystyczne w porządku chronologicznym. Teksty będziemy czytali w polskich tłumaczeniach (istniejących), bądź w oryginale, wspólnie doszukując się polskiego znaczenia. Poszczególne utwory będą oczywiście odsłuchiwane.

Przydatna minimalna choć znajomość języka angielskiego.

Strona przedmiotu
WH-KON-ProjNob brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziełem kilku noblistów, a szczególnie tych, którym przyznanie Nagrody wzbudziło dyskusje. Oczywiście Nobel dla Olgi Tokarczuk za powieść "Bieguni" w tej kategorii się nie mieści, niemniej jednak kilka spotkań "Biegunom" będzie poświęconych. Zasadniczo skupimy się na dziele najbardziej chyba kontrowersyjnego noblisty - amerykańskiego artysty estradowego - Boba Dylana. Będziemy śledzić jego dokonania artystyczne w porządku chronologicznym. Teksty będziemy czytali w polskich tłumaczeniach (istniejących), bądź w oryginale, wspólnie doszukując się polskiego znaczenia. Poszczególne utwory będą oczywiście odsłuchiwane.

Przydatna minimalna choć znajomość języka angielskiego.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFM-MA22 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niektórzy ze współczesnych intelektualistów pytają: czego może nas nauczyć Artur Schopenhauer? Czy warto zgłębiać jego filozofię?

Schopenhauer zasługuje na uwagę co najmniej z trzech powodów: 1. był pierwszym znaczącym filozofem europejskim, który nie tylko krytykował chrześcijaństwo ale bronił wartości ateizmu, rozumianego w specyficzny sposób; 2. był pierwszym europejskim filozofem, który propagował wielkie religie Wschodu tzn. hinduizm i buddyzm; 3. jako jeden z pierwszych filozofów poprzez swój woluntaryzm - zdecydowanie zaakcentował dominację pozarozumowych pierwiastków w naturze ludzkiej, a pomniejszył pierwiastki rozumowe.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-PSFM-M21 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dziś wiele mówi się na temat kryzysu współczesnej kultury. Przejawem tego kryzysu jest niespotykana dotychczas próba nowego określenia czym jest natura człowieka.

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu: „Spór o człowieka. Rozumienie natury ludzkiej w personalizmie Dietricha von Hildebranda i Johna F. Crosbe’go”. Poprzez lekturę tekstów współczesnych personalistów będziemy poszukiwać odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: co tak naprawdę znaczy istnieć jako osoba i jakie są tego konsekwencje w życiu codziennym?

Analizować również będziemy teksty autorów, którzy odrzucają personalistyczną koncepcję osoby ludzkiej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)