Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WF-OB-ZR-BE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane będą ogólne zagadnienia dotyczące nośników energii, ich zapotrzebowania, wad i zalet tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii.

Strona przedmiotu
WB-BI-ZR-BIOEKOL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-BPB-ER brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A personal brand can become a very important resource of the owner and at the same time be built on the basis of principles and values.The lecture focuses on strategies and methods helpful in creating a positive image about ourselves in the opinion of the audience. Why, for example, some personal brands also have such loyal followers. A personal brand can become its owner's most valuable asset, and a strong brand can have a significant impact on the customer's decision about possible contact. While branding is both an art and a science, there are certain patterns and predictability in branding activities that greatly increase your chances of success. Becoming familiar with the right theories and models can help you make better brand decisions. With the advent of many interactive messages and tools, there are also more and more challenges and opportunities in the process of creating your own brand.

Strona przedmiotu
WF-PS-CCCW-ER brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We wszystkich krajach rozwiniętych obserwujemy od kilku dekad spadek liczby urodzeń oraz wzrost udziału osób, które decydują się pozostać bezdzietne przez całe życie. Kurs oferuje interdyscyplinarną perspektywę na to zjawisko. Zostaną przedyskutowane teorie psychologiczne, wyjaśniające decyzje prokreacyjne oraz wyniki badań analizujących czynniki mające dla tych decyzji znaczenie.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-CKP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 1 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych.

Strona przedmiotu
WSE-PO-DPO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności z zakresu kwestii decydowania politycznego, zrozumienie procesów i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych; zrozumienie konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze wewnątrzpaństwowym i zewnętrznym.

Strona przedmiotu
WF-OB-ZR-SI brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie dostępności wymiaru sprawiedliwości w Polsce - w odniesieniu do założeń wynikających z Celu 16 SDGs.

Strona przedmiotu
WF-PS-ELIO-ER brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Effective leadership in the organisation

The high level of organisational effectiveness ensures the proper functioning of the enterprise and makes the company grow and gains an advantage among competitive organisations on the market.The lecture is an introduction to the issues of effective leadership in an organisation by analysing the issues of what it means to be a good leader, by emphasising the practical aspects of leadership. Areas such as: understanding leadership; recognition of leadership qualities; engaging people's strengths; understanding the philosophy and styles of leadership, dealing with tasks and relationships; developing leadership skills; creating a vision, including a strategic one; establishing a constructive climate; listening to group members, dealing with conflict; dealing with ethics in leadership and overcoming obstacles in the organisation.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-ESSI brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem tego kursu jest poznanie fascynującego świata sztucznej inteligencji a w szczególności sieci neuronowych

Strona przedmiotu
WF-PS-EMEM-ER brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasycznymi i najnowszymi teoriami dotyczącymi pamięci epizodycznej oraz z głównymi paradygmatami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

Strona przedmiotu
WS-SO-GPS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: drugi stopień

Cele przedmiotu:Wykład ukazuje wybrane i najbardziej palące problemy społeczne w kontekście przebiegu procesów demograficznych we współczesnym świecie. Nawiązanie do kilku teorii zastępowalności pokoleń pozwala zakreślić obszar wzajemnych uwarunkowań rozwoju społecznego i demograficznego.

Wymagania wstępne: demografia i polityka społeczna

Strona przedmiotu
WSE-EK-MON-HEID brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

History of Economic Ideas and Doctrines - Introduction

The socio - economical ideas of early Christianity

The opinions of period of ancient Greece and Rome

The socio - economical ideas of the Middle Ages

Doctrines of Bullionism and Mercantilism

The Physiocrats

The Founders of Political Economy (XVI-XVIII cent.)

The Classical System

Criticism of Classical System

Marx Theory of Capitalist Competition

The Historical School

The Marginalist School

Veblen and the American Institutionalism

Keynes and the Theory of Equilibrium

Main problems of post-war economy

Strona przedmiotu
WF-PS-HDVML-ER brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest ukazanie specyfiki kształtowania się tożsamości człowieka, etapów jego rozwoju, rytuałów (w tym rytuałów przejścia) oraz fundamentalnych wartości i przekonań religijnych w kulturach typu mythos (tradycyjnych, plemiennych) - w kontraście do kultur wysocestechnicyzowanych. Kontekstem analizowanych zjawisk jest dychotomia ludzkiego myślenia, zachowania i stosunku do rzeczywistości: mythos-logos. Współczesny mythos zostanie ukazany na przykładzie kultur afrykańskich, z udziałem gości z Etiopii i innych krajów kontynentu afrykańskiego.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-JZS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest pokazanie szczegółowej drogi, którą można podążać, aby zbudować szczelną ścianę bezpieczeństwa wokół swojego cyfrowego życia.

Strona przedmiotu
WF-OB-ZR-ZK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PE-KONW-ANG-MP-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A person who develops deep competences tries to resist social trends imposed by the force of economic pressure. Deep competences, understood as the ability to reach for one's own existential resources (including the awareness of fallen nature and a sense of guilt), allow one to distance oneself both from the changing reality (instrumentalism and economization) and from the culturally growing pressure of self-esteem.

Strona przedmiotu
WNP-PE-KONW-ANG-AK-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the subject is to acquaint Students with selected problems of modern labour pedagogy and develop skills that are necessary to register and monitor those problems, as well as stimulate Students to trigger their personal and professional development.

Strona przedmiotu
WNP-PE-KONW-ANG-MK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to introduce students with various issues related to diagnosing, supporting and educating children with special educational needs due to various kinds of disorders and disabilities (sensory and motor disabilities, learning disorders, neurodevelopmental disorders, mental disorders, intellectual disability) or exceptional learning skills.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-U2-LICON brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład 2 - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Il corso è dedicato in particolare agli studenti iscritti alla laurea specialistica in Filologia Italiana. Il suo obiettivo fondamentale è presentare le peculiarità del giornalismo italiano e, più in generale, del sistema dell’informazione e della comunicazione, in parallelo con le principali svolte politiche, culturali, sociali ed economiche che hanno caratterizzato soprattutto la storia del Novecento.

Strona przedmiotu
WF-OB-POLAEM brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-MAC-ER brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game, agency-communion collective narcissism model or dealing with COVID-19 pandemic. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement, narcissism, and religiosity.

Strona przedmiotu
WB-BI-NKG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania struktury i funkcji mózgu, oraz metod wpływania na jego aktywność ogólną i określone funkcje doprowadził do powstania nowych możliwości badania złożonych funkcji układu nerwowego ludzi i zwierząt i wpływania na nie.

Przedmiotem wykładów będą nowe metody badawcze i uzyskane przy ich pomocy wyniki, rzucające nowe światło na procesy poznawcze i decyzyjne zachodzące w układzie nerwowym.

Student pozna wyniki nowych badań na styku neurobiologii, psychologii i etologii, które w ciągu ostatnich 15 lat przyniosły wiele ważnych odkryć, poszerzy wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach i ograniczeniach percepcji, tworzeniu przedstawień i wyobrażeń, mechanizmach pamięci, emocji i ich związkach z procesami poznawczymi, wyborami etycznymi i racjonalnym działaniem. Wiedza o nowych metodach badania funkcji układu nerwowegoi ułatwi mu w przyszłości pracę w zespołach stosujących metody EEG, PET czy fMRI.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-OIWC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-PMAPD-ER brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course, students will become familiar with the knowledge of psychotherapy based on the approach to personality disorders (DSM V classification) in terms of the functioning of the schemas described in Jeffrey Young's theory. The relationship between the formation of a schema of personality disorders and childhood's experience of parental mistakes is being discussed.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-PIŚ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z informatyką śledczą.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-PSYCH brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

Strona przedmiotu
WM-I-U2-PAC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przedmiotowym kursie będą omówione podstawowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.

Strona przedmiotu
WP-MON-PO-S-Pf brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i ustania fundacji modelowej uwzględniając orzecznictwo, poglądy doktryny, praktykę obrotu.

link do kanału MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aovf3VJy50J0tB9ckqOwHoG56xR0FInpaADRzW6uVFHQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1b21621-41c6-40e4-b106-9f6b32af9848&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

oraz kod zespołu: cp33atm

Strona przedmiotu
WNHS-AR-PRR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Humanity has been as religious as long as he has been sapient. In this course we will consider the material evidence for Human religious and ritual activity since the emergence of the genus Homo up to the end of the prehistoric period.

Strona przedmiotu
WF-OB-ZR-KL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)