Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z
CSDZ-U2-A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się i zachowania w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych.

Spodziewane efekty:

• rozróżnianie zachowań i analizowanie zjawisk społecznych

• zidentyfikowanie własnych zachowań uległych, agresywnych i asertywnych,

• szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej, ciekawy moduł o mowie ciała

• poznanie zasad nawiązywania kontaktów i budowania relacji

• praktyczny trening zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów i obrony przed manipulacją

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS

Strona przedmiotu
WP-PR-U2-CDaFP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is tought by Dr. Vakhtang Maisaia, Professor, Caucasus International University (Georgia).

To teach the student about the essence of China’s contemporary foreign policy and its priorities and their implications to world politics.

The main questions to be covered by concrete questions on China’s foreign and defense issues that are to be formed in the following:

• What is China’s role in Global Politics?

• What is essence of the China’s contemporary politics of defense and foreign directions?

• Who is a real decision-making in foreign policy, defense planning and strategy and national security issues?

• What are key prerequisites to China’s transformation from democracy into authoritarian leadership format with law enforcement agencies involvement?

• What should be the role of China in shaping up new World Order from national geostrategy consideration?

• What are main phases of modern China’s statehood development with party monopolization?

Strona przedmiotu
WT-DKS-U2-CF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badania porównawcze komunikacji filmowej –

Comparative Film Communication Research

Film polski i węgierski na tle kinematografii innych krajów europejskich. Zajęcia: wykłady, pokazy i analizy filmów.

Współczesny film węgierski na tle kinematografii innych krajów europejskich. Wybrane zgadanienia.

Film polski i węgierski w ujęciu porównawczym / Polish and Hungarian Cinema in comparative approach

Strona przedmiotu
WM-MA-U2-CO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematów:

1. Czym jest modelowanie i czym jest model?

2. Modelowanie statystyczne vs. aktuarialne/finansowe, analiza głównych składowych, objaśniająca vs. weryfikująca analiza czynnikowa, analiza skupień, liniowa regresja, analiza dyskryminacyjna, analiza logistyczna, miary ryzyka – zanurzeniowe miary, notacja finansowa, podstawowe produkty ubezpieczeń życiowych, ubezpieczenia katastroficzne

3. Miary ryzyka

4. Dopasowanie modelu

5. Omówienie prezentacji biznesowych na przykładzie kilku prezentacji aktuarialnych

6. Prezentacje i krytyczna dyskusja projektów studenckich

Strona przedmiotu
WH-KON-U2-DTaSM brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course lay in the widening of understanding on how to build a communication strategy of social media for an organization. The focus of the Course will be placed on challenges connected to the new media landscape and the tools organizations have nowadays to further dialogue with their publics.

Strona przedmiotu
WM-MA-U2-DIGI brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących digitalizacji i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją i dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami cyfrowymi; (5) zagadnień związanych z systemami mobilnymi; (6) prezentacji i analizy wybranych przykładów badania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych.

Tryb zajęć e-learningowy - platforma Moodle / MS Teams oraz UMAIL.

Strona przedmiotu
CSDZ-U2-UPG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu procesu grupowego

i budowania programu zajęć grupowych oraz rozwój umiejętności związany z wykorzystaniem zdobytej wiedzy poprzez przygotowanie i poprowadzenie krótkiej etiudy „trenerskiej” według wskazówek opiekuna naukowego. Spodziewane efekty:

• Poznanie efektywnej komunikacji w pracy z grupą

• Praktyczna znajomość wybranych metod pracy z grupą

• Uczenie się przez doświadczenie

• Gotowe narzędzia dydaktyczne do przyszłej pracy z grupami zajęciowymi

W czasie warsztatów stwarzamy studentom okazję do zdobycia praktycznych doświadczeń oraz przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia zajęć. Dedykowane są osobom, które w przyszłości będą prowadziły zajęcia z grupą.

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończa się zaliczeniem na ocenę, a student uzyskuje 3 pkt ECTS.

Zajęcia odbywają się w ramach realizowania projektu " Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie"

Strona przedmiotu
CSDZ-U2-WP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu złożoności języka i komunikacji interpersonalnej, a także rozwój umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przez samodzielne przygotowanie i zrealizowanie wystąpienia według wskazówek opiekuna naukowego. Spodziewane efekty:

• rozpoznanie własnych predyspozycji do wystąpień publicznych,

• werbalizowanie myśli,

• dopasowanie języka prezentacji do percepcji słuchaczy,

• trening przestrzeni scenicznej,

• trening ekspresji,

• mowa ciała prezentera i gesty, na które warto uważać,

• przygotowanie pomocy multimedialnych,

• pozyskiwanie informacji zwrotnej od publiczności,

• trenowanie wystąpienia publicznego.

Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr i kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Strona przedmiotu
WP-PR-U2-IHRL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-MA-U2-ISDM brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-P-PSRIIPU-U2-IK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-U2-ItESS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is tought by Dr. Vakhtang Maisaia, Professor, Caucasus International University (Georgia).

To teach the student about the essence of The role of Oil and Gas Policy in modern International Relations, in the Black Sea Region and South Caucasus. How Energy Security Concept was and is used by different states to reach not only in economical but also in political goals? What are the differences in Energy Policy of US, EU and Russia? How the small states can avoid the problems founded by different energy interests of leading states?

Strona przedmiotu
WT-DCM-U2-KE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-P-PSRIIPU-U2-KCP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Warsztaty - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-P-PSRIIOU-MWKJIP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WS-SO-U2-MZCP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie przedmiotu studenci poznają zarządzanie projektem, zarządzanie harmonogramem i budżetem, integracja projektu, zarządzanie problemami krytycznymi, zarządzanie zmianami w projekcie, zarządzanie komunikacją, oraz ryzykiem

Strona przedmiotu
WM-MA-U2-MRiB brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Czym jest ryzyko

2. Miary ryzyka – np. EX, D2(X), VaRp(X), TVaRp(X), CTEp(X), ESFp(X),…, miara zaburzeniowa

3. Wyznaczanie miar ryzyka

4. Własności miar ryzyka – m.in. koherentność

5. Porządkowanie ryzyk, preferencji i teorii wyborów

6. Miary ryzyka w badaniach naukowych – na przykładzie badań aktuarialnych

7. Prezentacje i krytyczna dyskusja projektów studenckich

Strona przedmiotu
WF-P-PSRIIPU-U2-MDZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Warsztaty - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-MON-S-ZR-MGDL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-MA-U2-NTUZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących zastosowania technik teledetekcyjnych w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją oraz dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami teledetekcyjnymi, w tym zobrazowaniami hiperspektralnymi; (5) prezentacji i analizy wybranych przykładów ochrony i eksponowania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem danych spektralnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem zasobów teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
WS-SO-U2-OSAS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-U2-PolitInfor brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Il corso è dedicato in particolare agli studenti di Italianistica. Il suo obiettivo fondamentale è ripercorrere le principali svolte di carattere politico, letterario-culturale, economico e sociale, che hanno caratterizzato la storia del Novecento italiano, attraverso il racconto dei mezzi di informazione. Di qui il focus sulle peculiarità del giornalismo italiano e, più in generale, del sistema letterario, culturale e della comunicazione di massa.

Strona przedmiotu
WT-DKS-U2-PR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-P-PSRIIPU-U2-DDA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Warsztaty - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WT-DKS-U2-PW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-CH-2-PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin student odbywa w wybranej instytucji. W czasie praktyk student wykonuje powierzone mu przez bezpośredniego opiekuna praktyk zadania. Jednim z celów odbycia praktyk zawodowych jest zapoznanie się studenta ze specyfiką danego zakładu pracy, organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz zarządzaniem zespołem.

Strona przedmiotu
WP-PR-U2-PCP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ugruntowana wiedza i znajomość powiązań podstawowych pojęć oraz ich cech, definicji, a takze innych kluczowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, wiedza o najważniejszych aktach prawnych i zawartych w nich przepisach z zakresu prawa cywilnego, zdobycie umiejętności odkodowywania norm prawa cywilnego i ich zastosowania. Znajomość wybranych orzeczeń SN i umiejętność ich analizy w zakresie prawa cywilnego. Wiedza o źródłach prawa cywilnego na Ukrainie. Wiedza o miejscu prawa cywilnego w systemie źródeł prawa oraz oddziaływaniu tych norm na system prawa oraz oddziaływaniu tych norm na system prawny, ekonomiczny i gospodarczy na Ukrainie.

Strona przedmiotu
WP-PR-U2-PPM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstawowych pojeć i zagadnień związanych z UE, wiedza o etapach integracji gospodarczej i prawnej w Europie, omówienie zasad na których opiera się PPM. Ugruntowana wiedza na temat instytucji funkcjonujących w ramach UE, zapoznanie się ze żródłami PPM oraz hierarchią tych żródeł, wiedza o prawodawstwie w Ukrainie oraz poznanie podstawowych zasad jakie muszą być zachowane przy stosowaniu PPM.

Prowadzący przedmiot/ zajęcia: Prof. dr.hab. Wolodymyr Kossak

Strona przedmiotu
WF-P-PSRIIPU-U2-PSZA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Warsztaty - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WT-DKS-U2-PB brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Warsztaty - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pryncypia tworzenia i zarządzania biznesem.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)