Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WT-P-FW-MM13 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WT-P-FW-MP1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest ukazanie mariologii w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Wykład obejmuje kontekst nauczania Soboru Watykańskiego II oraz papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wykład nawiązuje do wypowiedzi teologów-personalistów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu mariologicznego. Omawia główne teksty personalistyczne kard. Karola Wojtyły z odniesieniem ich do osoby i powołania Matki Bożej. Szczególną uwagę poświęci wybranym elementom dzieła „Osoba i czyn” kard. Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wykładu będzie ukazanie wpływu mariologii w ujęciu personalistycznym na jakość realizacji powołania chrześcijańskiego.

Szczegółowej analizie personalistyczno-teologicznej zostanie poddane dzieło kard. Karola Wojtyły „Osoba i czyn” oraz encyklika „Redemptoris Mater” Jana Pawła II. Na podstawie powiązania ich treści zostanie ukazana osoba Maryi w nowy sposób, gdyż poprzez czyny ujawnia się Jej osoba. Rozważanie Jej czynów pozwoli zrozumieć Ją najwłaściwiej i najpełniej.

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-NMBDK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WT-FW-SEMTB1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-WHYDYL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course examines Bob Dylan as a musical, literary and cultural phenomenon. We will trace the evolution of his songs from the early folk tradition to the complicated artistic structure of his work in the last years. We will examine a literary and cultural context of his art - from an ancient poetry to the entire western literary canon

Strona przedmiotu
WSE-EKN-WHum1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawić słuchaczom znaczenie kultury antycznej we współczesnym świecie przez pryzmat sentencji: Latina vita memoriae est [Łacina jest życiem pamięci].

Zajęcia koncentrują się również wokół mitologii, identyfikacji źródeł do jej poznania oraz recepcji mitów w europejskim kręgu kulturowym w oparciu o teksty autorów klasycznych: Anakreonta, Teokryta, Owidiusza.

Strona przedmiotu
WT-P-FP-BM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-CULTURE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course offers brief overview of theories focused on mental models of culture defined as mind, knowledge and consciousness. Our objective is to discover what is a “cultural cognitive structure”, “cultural conceptual system” and “cultural cognitive representation”. We’ll start with cognitive anthropology of Goodenough , D’Andrade, claims of Lacoff and Johnson, and we’ll come to contemporary theory of Eric Gans Generative Anthropology in reference to... neuroscience.

Strona przedmiotu
WT-FW-CCZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Student zapoznaje się z pojęciem "EKOLOGIA", "ŚRODOWISKO NATURALNE" we współczesnym świecie. Przybliża sobie prawdę, że Pismo Święte jest źródłem postaw jak należy dbać, troszczyć się o środowisko.

2. Student zapoznaje się z prawdą że troska o ochronę człowieka jest częścią ochrony środowiska.

3.Jak możemy działać - co możemy zrobić na rzecz ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
WT-FWD-JP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-InterTekstu brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć będziemy ćwiczyć interpretację tekstu literackiego w różnych - dawniejszych i nowszych ujęciach metodologicznych oraz obserwować wpływ założeń i kategorii na analizę oraz interpretację tekstu.

Strona przedmiotu
WH-KON-Poz.J.Tward brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy poezji ks. Jana Twardowskiego, a mianowicie spojrzenia na nią z różnych stron - od strony poetyki, tematyki oraz porównawczej: z twórczością innych poetów (Herberta, Kamieńskiej, Miłosza).

Strona przedmiotu
WT-KRS-F-I brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WT-KRS-F- brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HS-AFT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy aktywności fundacyjnej rodu Paców w XVII - XVIII w. Ich działalność zostanie przedstawiona na szerokim tle historycznym i kulturowym, w kontekście propagandy politycznej i rodowej.

Strona przedmiotu
WH-KON-JosephCon brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lecture presents prose of Józef Teodor Konrad Korzeniowski - known as Joseph Conrad, and focuses on selected issues addressed in his novels and on their reception, particularly on the concept of adventure.

Strona przedmiotu
UKSW-ABC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje jedno z wielkich życzeń Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakie wyraził ponad 62 lata temu w czasie inauguracji nowego roku akademickiego, gdy mówił do studentów wstępujących w bramy uczelni, aby nie zapomnieli o czymś o wiele donioślejszym wobec samych kierunków studiów lub dyplomów akademickich, a mianowicie, aby „Uczyli się kochać […] nie tylko cząsteczką, ale całym swoim człowieczeństwem rozumem, wolą, sercem, ciałem, duchem”. Miłość fascynuje człowieka w każdej epoce i w każdym czasie. Uczyć się miłości to postępować na drodze miłowania. Potrzebna jest tu tak teoria, jak i praktyka, zwłaszcza ta, jak w przypadku ks. Kardynała, przekuta w świadectwo.

Strona przedmiotu
WT-DKS-WOA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-AZD2-WMstIIJO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-BIB2-WMstIIJO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-WMstIIJO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WT-SDA-ASC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-I-SDS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju i zastosowań segmentu technologii mobilnych i bezprzewodowych jaki stanowią sieci doraźne i sensorowe. Zostaną przedstawione istniejące problemy teoretyczne związane z komunikacją bezprzewodową i efektywnością energetyczna oraz sposoby ich rozwiązania jak też istniejące architektury sieci. Zostaną omówione protokoły sieciowe warstwy MAC, zagadnienia zarządzania topologią sieci oraz zagadnienia lokalizacji i synchronizacji.

Strona przedmiotu
WM-I-SDS-EN brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-P-ZJPJST-AZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-P-ZJPJST-AZ2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-AD-AGpp brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze współczesną strukturą administracji gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego; funkcjami pełnionymi przez administrację gospodarczą, najważniejszymi organami administracji gospodarczej, zakresem ich zadań i kompetencji oraz wzajemnymi powiązaniami.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-AG brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze współczesną strukturą administracji gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego; funkcjami pełnionymi przez administrację gospodarczą, najważniejszymi organami administracji gospodarczej, zakresem ich zadań i kompetencji oraz wzajemnymi powiązaniami.

Strona przedmiotu
WP-AD-APpp brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Omówienie podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu prawa podatkowego oraz administracji skarbowej.

Wymagania wstępne: Brak

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 30

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-AP brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozpoznanie podstawowych pojęć/ instytucji z zakresu prawa podatkowego

Wymagania wstępne: Brak

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)