Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25 2024/25_Z 2024/25_L
WMCM-LE-ANA-1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna:

- mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w jęz. polskim i angielskim

- budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kk. górna i dolna, kl. piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (ukł kostno-stawowy, ukł mięśniowy, ukł krążenia, ukł oddechowy, ukł pokarmowy, ukł moczowy, ukł płciowe, ukł nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna);

- budowę – anatomię człowieka

- mianownictwo anatomiczne w jęz polskim, łacińskim i angielskim

- funkcję, topografię i rozwój okolic ciała, struktur człowieka na zajęciach praktycznych

- czynność tkanek i narządów w warunkach prawidłowych oraz zależność pomiędzy budową i czynnością narządu,

- właściwą nazwę prawidłowej struktury anatomicznej na zdjęciach rentgenowskich, obrazach USG, TK, MR i endoskopowych

- podstawowe zagadnienia anatomii klinicznej

- stosunki topograficzne narządów, zmienność ich budowy, odmiany i wyciągać z tego własne wnioski

Strona przedmiotu
WMCM-LE-ANA-2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna:

- mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w jęz. polskim i angielskim

- budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kk. górna i dolna, kl. piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (ukł kostno-stawowy, ukł mięśniowy, ukł krążenia, ukł oddechowy, ukł pokarmowy, ukł moczowy, ukł płciowe, ukł nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna);

- budowę – anatomię człowieka

- mianownictwo anatomiczne w jęz polskim, łacińskim i angielskim

- funkcję, topografię i rozwój okolic ciała, struktur człowieka na zajęciach praktycznych

- czynność tkanek i narządów w warunkach prawidłowych oraz zależność pomiędzy budową i czynnością narządu,

- właściwą nazwę prawidłowej struktury anatomicznej na zdjęciach rentgenowskich, obrazach USG, TK, MR i endoskopowych

- podstawowe zagadnienia anatomii klinicznej

- stosunki topograficzne narządów, zmienność ich budowy, odmiany i wyciągać z tego własne wnioski

Strona przedmiotu
WMCM-LEN-ANA-1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LEN-ANA-2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-ANA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Progam nauczania z Anatomii obejmuje: anatomię człowieka opisową i topograficzną. Program zawiera aspekty fizjologii i anatomii patologicznej.

Celem nauczania Anatomii jest zapoznanie studentów z budową ludzkiego ciała, poszczególnych układów i narządów, ich wzajemnych relacji topograficznych oraz odmienności związanych z płcią i wiekiem.

W celu realizacji efektów końcowych kształcenia studenci zobowiązani są przyswoić sobie wiedzę z obowiązujących podręczników, wykładów i ćwiczeń oraz opanować umiejętności polegające na identyfikacji, opisie i wzajemnym położeniu i relacji narządów i układów organizmu człowieka.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-ANA-ćw brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Progam nauczania z Anatomii obejmuje: anatomię człowieka opisową i topograficzną. Program zawiera aspekty fizjologii i anatomii patologicznej.

Celem nauczania Anatomii jest zapoznanie studentów z budową ludzkiego ciała, poszczególnych układów i narządów, ich wzajemnych relacji topograficznych oraz odmienności związanych z płcią i wiekiem.

W celu realizacji efektów końcowych kształcenia studenci zobowiązani są przyswoić sobie wiedzę z obowiązujących podręczników, wykładów i ćwiczeń oraz opanować umiejętności polegające na identyfikacji, opisie i wzajemnym położeniu i relacji narządów i układów organizmu człowieka.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-AIT-5 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie studentów umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach zagrożenia życia. Nauczenie prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych ERC. Nauczenie zasad leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Nauczenie podstaw znieczulenia ogólnego i regionalnego. Zapoznanie z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zapoznanie z zasadami monitorowania pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Przedstawienie zasad kwalifikacji chorych do OIT, podstawowych metod leczenia, w tym wentylacji mechanicznej, wspomagania krążenia i leczenia żywieniowego. Zapoznanie z zasadami wdrażania protokołu terapii daremnej. Nauczenie postępowania w niewydolności oddechowej. Nauczenie zasad stwierdzania zgonu w mechanizmie krążeniowym oraz w mechanizmie śmierci mózgu.

Strona przedmiotu
WMCM-LEN-AIT-5 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-APWZ-3 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 80 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 80 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-APWZ-sem-3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-APWZ-zp-3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia praktyczne - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-APWZ-pzś-3 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-NU-A brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia praktyczne - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-NU-APZ-PR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-AL-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-ADM-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu jest połączeniem najbardziej istotnych treści pochodzących z antyku grecko-rzymskiego, przydatnych dla współczesnej medycyny, zagadnień z historii medycyny i filozofii starożytnej oraz bardzo potrzebne dziś medykom wiadomości na temat komunikacji między lekarzem i pacjentem (co stanowi treść retoryki, również wypracowanej przez antyk). Materiał historyczno-filozoficzny z autorskim opracowaniem m.in. nieznanych nowołacińskich traktatów medycznych lekarzy z terenu Polski i Śląska oraz retoryczno-komunikacyjny, pozwalający na uzmysłowienie i praktykowanie taktyk komunikacyjnych najbardziej potrzebnych w relacjach lekarz-pacjent.

Strona przedmiotu
WMCM-LEN-ADM-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-AM-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji zajęć jest przekazanie wiedzy, kompetencji oraz umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie zastosowań różnych metod arteterapii w medycynie

Przedmiot jest realizowany w formie seminarium, z zastosowaniem trybu nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Strona przedmiotu
WMCM-NU-BNS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-NU-Bons brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-BNwP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-BAF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Samokształcenie - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-BAF-ćw brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Cwiczenia 2 - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Strona przedmiotu
WMCM-LEN-BAL-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LEN-BWGiP-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-BS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-BS-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LEN-BS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-NU-BMS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-BIWOZ-fak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium omówione zostaną zagadnienia odnoszące się do powszechnie używanych w systemie ochrony zdrowia nowoczesnych technologii. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych niesie ryzyko ich podatności na cyberataki. W związku z tym w ramach przedmiotu należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa użytkowanych systemów i aplikacji.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)