Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduły do wyboru dla 3 roku 1 stopnia-historia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Historycznych)

Jednostka: Wydział Nauk Historycznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduły do wyboru dla 3 roku 1 stopnia-historia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WNHS-HI-CwTerWar brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń terenowych po Warszawie jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zabytkami oraz obiektami muzealnymi znajdującymi się w stolicy.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-HKCNw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze stosunkiem Kościoła katolickiego wobec systemów totalitarnych XX w., jego sytuacją w krajach opanowanych przez te systemy; pontyfikatami Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II; stosunkiem Kościoła i Stolicy Apostolskiej do konfliktów militarnych XX w. Studenci poznają główne nurty nauczania Soboru Watykańskiego II oraz ich recepcje w świecie katolickim.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-HKNW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Zaawansowany

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z reformacja protestancka i reformą katolicka w XVI stuleciu

Wymagania wstępne: Znajomość historii powszechnej XVI wieku

Strona przedmiotu
WNHS-HI-HM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami o dziejach Mazowsza od X do XX wieku

Strona przedmiotu
WNHS-HI-KultMaz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z dorobkiem umysłowym Mazowsza do końca XVIII wieku. Aktywizowanie studentów poprzez kwerendę, przygotowanie określonych zagadnień i konwersację do pogłębionego zainteresowania się przeszłością Mazowsza.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-MazPol3r brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z historią Mazowsza w XIX – XX wieku na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów historii Polski. Na zajęciach zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące życia politycznego, gospodarczego, społecznego, a także kulturalnego na Mazowszu we wspomnianym okresie.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)