Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduły do wyboru dla 3 roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Historycznych)

Jednostka: Wydział Nauk Historycznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduły do wyboru dla 3 roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WNHS-HS-HSŚAŁ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajecia obejmuja cztery grupy tematów

1. Kultury prekolumbijskie: Olmeków, Majów, Azteków, kultura Wari, kultura Inków

2.Sztuka kolonialna – wybrane ośrodki: Wicekrólestwo Peru, Brazylia, Wicekrólestwo Nowej Granady, Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii

3.Problemy synkretyzmu i metysażu kulturowego, recepcja Ameryki Łacińskiej w Europie w XVII, XVIII i XIX w.

4.Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej: artyści i zjawiska

Strona przedmiotu
WNHS-HS-FOTDOK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HS-INWENTć brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności ewidencjonowania i dokumentacji zabytków nieruchomych/ pomników grobowych, czyli prawidłowego wypełniania tzw. białych kart.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-DHSiP1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem do dydaktyki historii sztuki i plastyki dla wszystkich studentów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne ustalone

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450 na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.poz. 1668, z późn. zm. 2). Ma on charakter zajęć wspólnych dla III roku historii sztuki studiów I stopnia oraz dla I roku historii sztuki studiów II stopnia.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-KA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładów są wybrane zagadnienia z krytyki artystycznej. Ten szczególny rodzaj pisarstwa o sztuce jest jednym z elementów kierujących rozwojem świata artystycznego. Na zajęciach zostanie położony nacisk na uświadomienie tożsamości, funkcji i roli krytyki artystycznej. W trakcie zajęć zostaną scharakteryzowane różnorodne modele komentarzy słownych na temat sztuki.

W czasie pandemii zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywistym.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-KAć brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze praktycznym poruszające wybrane zagadnienia z krytyki artystycznej.

W czasie pandemii zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywistym.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SAC brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HS-SZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą sztuki żydowskiej religijnej i świeckiej na podstawie przykładów z Polski, Europy, Izraela. Obejmują m.in. genezę sztuki, źródła ikonograficzne – Biblia, pisma religijne,zagadnienia dotyczące tradycji i związanych z nią motywów, synagogi i jej wyposażenia, sztuki sepulkralnej, twórczości artystów żydowskich XIX w. do 1939 w kontekście tożsamości i narodowej, ich miejsca w kulturze polskiej i europejskiej, podróży artystycznych do Francji i Palestyny i związków z tamtejszymi środowiskami artystycznymi.

Wykład połączony z prezentacją materiału ilustracyjnego (w tym filmowego) prowadzony stacjonarnie i w terenie oraz w e-learningu.

ZAJĘCIA POZA STACJONARNYMI WYKŁADAMI OBEJMUJĄ:

WIZYTA W MUZEUM POLIN - 4 GODZINY

WIZYTA NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ - 4 GODZINY.

KOLOKWIUM JESIENNE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

KOLOKWIUM ZIMOWE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

RAZEM - 16 GODZIN

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)