Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiazkowe na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Oświatą - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiazkowe na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Oświatą - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WNP-P-E brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Uczestnik studiów zna zasady władzy jej strukturę oraz uwarunkowania rozpatrywane z moralnego punktu widzenia

2. analizuje, ocenia i poddaje krytyce procedury kierowania i zarządzania oświatą.

3. trafnie analizuje problemy etyczne, nabywa zdolność krytycznego myślenia i umiejętność dyskusji na kontrowersyjne tematy etyczne,

Strona przedmiotu
WNP-P-IK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozawalają zapoznać się z podstawowymi technikami z zakresu komunikacji interpersonalnej - aktywnego słuchania, formułowania komunikatów oraz stosowania technik wspierających komunikację w różnych obszarach praktycznych zastosowań.

Strona przedmiotu
WNP-P-NP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Pojęcie nadzoru pedagogicznego

2. Nadzór pedagogiczny jako kontrola prawidłowości systemu kształcenia

3.Prawne umocowanie nadzoru pedagogicznego

4. Formy nadzoru pedagogicznego

5. Zadania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

6.Zadania kuratora oświaty

7.Zadania dyrektora szkoły/ placówki

8.Zarządzanie jakością w placówce oświatowej

Strona przedmiotu
WNP-P-PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i planowania pracy w placówce oświatowej w nowej strukturze systemu edukacji.

Strona przedmiotu
WNP-P-POZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 22 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 22 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 22 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia, koncepcje, teorie z zakresu zarządzania. Omówienie procesów planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania w organizacji.

Strona przedmiotu
WNP-P-POS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawa niezbędnymi w pracy dyrektora szkoły/placówki. Zajęcia zapewniają wyposażenie słuchaczy w podstawową, aktualną wiedzę z zakresu tzw. prawa oświatowego i prawa pracy. Pozwalają na zdobycie umiejętności stosowania prawa w praktyce szkolnej oraz weryfikowania swoich decyzji w oparciu o prawo. Program i organizacja przedmiotu umożliwiają także rozwiązywanie bieżących problemów zawodowych zgłaszanych przez słuchaczy z uwzględnieniem prawnych uwarunkowań. Wykłady są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, obowiązujących aktów prawnych z obszarów związanych z oświatą oraz uzupełniane rozmową ze słuchaczami.

Strona przedmiotu
WNP-P-INF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z użytkowaniem technologii informacyjnej w zarządzaniu placówką oświatową.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)