Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Oświatą - sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Oświatą - sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WNP-P-KA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i planowania pracy w placówce oświatowej w nowej strukturze systemu edukacji.

Strona przedmiotu
WNP-P-M brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami marketingu oraz analiza podstawowych metod promocji placówek oświatowych, dostosowanych do specyfiki ich działalności, możliwości oraz oczekiwań odbiorców (grup)

Strona przedmiotu
WNP-P-POL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Planowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju szkoły/placówki oświatowej we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.

2. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami w celu poprawy efektywności procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego.

3. Doskonalenie umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb środowiska i prowadzenie działań mających na celu ich zaspokojenie z wykorzystaniem na rzecz wzajemnego rozwoju.

4. Analiza wybranego środowiska lokalnego szkoły/ placówki oświatowej - studium przypadku

Strona przedmiotu
WNP-P-PK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-P-ZP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa zamówień publicznych w kontekście funkcjonowania szkoły jako jednostki sektora finansów publicznych.

Strona przedmiotu
WNP-P-ZF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia finansowe, teorie ekonomiczne. Budżet państwa a budżet samorządów. Struktura budżetu oświatowego. Finansowanie z budżetu oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych (np. projekty współfinansowane ze środków UE). Omawianie konkretnych projektów. Zatrudnienie w oświacie. Motywatory pozapłacowe.

Strona przedmiotu
WNP-P-ZL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie: istota, cele, główne pojęcia.

Procedury prawne wynikające z polityki kadrowej w szkole. Formy zatrudniania

w oświacie.

Rekrutacja i selekcja pracowników jako skuteczne narzędzia służące zatrudnianiu pracowników w szkole. Metody selekcji pracowników.

Nowy pracownik w szkole - wprowadzenie do pracy oraz zwalnianie pracownika. Rola onboardingu.

Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie w procesie zarządzania kadrami w oświacie. Narzędzia work-life balance.

Rozwój zawodowy nauczyciela. Ścieżka awansu zawodowego – procedury, zadania dyrektora. Doskonalenie zawodowe.

Zadania dyrektora szkoły w kontekście przywództwa edukacyjnego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)