Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium II rok I st. - semestr 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminarium II rok I st. - semestr 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WNP-PE-SEM-2l-EW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia odbywają się online za pomocą aplikacji MS Teams.

Celem seminarium jest merytoryczna pomoc studentom piszącym samodzielne autorskie prace licencjackie (forma indywidualna zróżnicowana), uświadomienie znaczenia systematycznej pracy w zakresie operowania podstawowymi kategoriami historycznymi: czasem, przestrzenią, ciągłością, zmiennością oraz prawidłowego zastosowania metody badań, rozumnego/odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i opracowań naukowych, formułowania tez i wniosków wraz z ich opracowaniem.

Proponowany nakład pracy studenta:

- aktywny udział w seminarium licencjackim - 30 godz. (w semestrze letnim 2020/2021 - pierwszym w trzysemestralnym procesie seminarium licencjackiego)

- praca z książką (literatura przedmiotu, zwłaszcza dotycząca metodologii badań własnych) - 30 godz.

- zgromadzenie źródeł i opracowań niezbędnych do wykreowania tematu pracy licencjackiej i jej struktury roboczej - 30 godz.

Ogółem 90 godz. (3 ECTS).

Strona przedmiotu
WNP-PE-SEM21-AKK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest określenie i omówienie zagadnień stanowiących zakres dyplomowy, ukazanie związków metodologii z przedmiotem seminaryjnym oraz zwrócenie uwagi na umiejętności i możliwości Studentów w zakresie konstruowania oraz prowadzenia badań pedagogicznych.

Strona przedmiotu
WNP-PE-SEM21-KK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie poświęcone jest aspektom ogólnometodologicznym, warsztatowi badawczemu oraz organizacji pracy licencjackiej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)