Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla II roku Pedagogiki - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla II roku Pedagogiki - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z
WNP-PEZ-MBP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy metodologii badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych; potrafi rozróżnić rodzaje skal zmiennych: nominalną, porządkową oraz interwałowa; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika. Uczy się jak samodzielnie przygotować projekt badawczy cechujący się poprawnością metodologiczną.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PESL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Wykład

Cele przedmiotu: Celem wykładu z pedagogiki społecznej jest uczynienie przedmiotem dialogu ze studentami zagadnień prezentowanych we współczesnej pedagogice społecznej jako nauki praktycznej. Przedyskutowanie kwestii kontrowersyjnych i aktualnych ze względu na aktualne potrzeby wychowania.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu socjologii.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-SE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Celem wykładów z socjologii edukacji jest wyjaśnienie/zrozumienie kulturowych uwarunkowań procesu socjalizacji, stosunków społecznych w procesie wychowania, nabywania kompetencji społecznych w procesie socjalizacji.

Metody kształcenia: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-TPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student potrafi dokonać analizy relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi; dokonać aplikacji teoretycznej wiedzy na proces rozwiązywania problemów wychowawczych; wskazać powiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi; dokonać krytycznej analizy teorii w kontekście przemian współczesnego świata.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)