Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.REW.) dla I roku Pedagogiki - studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.REW.) dla I roku Pedagogiki - studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2020/21_Z
WNP-PEZ-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Cel nauczania (efekty kształcenia):

- opanowanie wiedzy (definiowanie, objaśnianie, wytłumaczenie) z zakresu objętego programem nauczania; umiejętność wyboru odpowiednich form kształcenia dla ludzi dorosłych; umiejętność opracowania systemu kształcenia dorosłych; umiejętność pomiaru efektów procesu kształcenia dorosłych; umiejętność prowadzenia badań z zakresu edukacji dorosłych, aktywna postawa i kreatywnośc w zakresie zdobywania wiedzy.

Wymagania wstępne:-

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-EE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu z edukacji ekologicznej jest wychowanie do rozwoju zrównoważonego w zakresie dyspozycji intelektualnych i kierunkowych osobowości w poznaniu i rozumieniu współzależności między poszczególnymi składnikami środowiska społeczno-przyrodniczego, odpowiedzialności za środowisko eko-socjo-kulturowe; rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska życia.

Tematyka wykładu implikuje następujące problemy: pojęcie ekologia, edukacja ekologiczna, kulturowe uwarunkowania edukacji ekologicznej w zakresie środowiska społeczno-przyrodniczego (od średniowiecza do XX stulecia), świadomość ekologiczna, aspekty edukacji ekologicznej, kryzys ekologiczny jako problem społeczny, kultura ekologiczna zrównoważonego rozwoju społeczno-przyrodniczego, pedagogiczne implikacje ekologii człowieka, rozwój integralny Osoby jako kategoria ekologii ludzkiej, społeczeństwo i przyroda jako elementy środowiska życia.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cel przedmiotu:

– zwrócenie uwagi na korzyści z praktykowania logiki;

– wprowadzenie w arkana sztuki rozumowania;

– sprawność logicznego myślenia;

– sprawność odróżniania działania racjonalnego od takiego, które racjonalność tylko udaje.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-MBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat metodologii badań społecznych. Student zna podstawowe cele i założenia metodologii badań społecznych, zna procedurę postępowania badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe, metody, techniki i narzędzia badań, potrafi opracować koncepcję badań, przygotować narzędzia badawcze, opracować statystycznie oraz dokonać interpretacji materiału badawczego.

Wymagania wstępne: podstawy metodologii badań edukacyjnych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)