Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla II roku Pedagogiki - studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla II roku Pedagogiki - studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_L 2020/21_L 2021/22_L 2022/23_L
WNP-PEZ-PPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: celem nauczania przedmiotu jest zaznajomienie studentów z głównymi systemami oświatowymi i wychowawczymi, które powstały w ramach pedagogiki ogólnej po II wojnie światowej. Przedstawia się również systemy szkolno-wychowawcze w różnych krajach świata. Po ukończeniu wykładów student powinien wymienić przyczyny i źródła powstania trzech systemów wychowawczych, jak również znać główne ich założenia.

Wykłady zdalne, (zjazd lutowy) synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams, zgodnie z planem zajęć. Studenci po zarejestrowaniu na przedmiot zostają następnie podpięci, przez prowadzącego zajęcia do zespołu: „Pedagogika porównawcza".

Przed rozpoczęciem zajęć odpowiednie informacje zostały przesłane studentom na indywidualne adresy e-mail podane w systemie USOS.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-WI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele. Student potrafi:

a) w dziedzinie wiedzy - sformułować pojęcie wiktymologii jako nauki, scharakteryzować jej dziedziny i problematykę badawczą, historyczne etapy rozwoju; zdefiniować kluczowe pojęcia; opisać najważniejsze typologie (ofiar, sytuacji kryzysowych i in.); wytłumaczyć uwarunkowania adaptacji jednostki do sytuacji pokrzywdzenia oraz wyjaśnić różne strategie obrony przed stresem.

b)w dziedzinie umiejętności - umieć posłużyć się wiedzą teoretyczną do analizy konkretnej sytuacji trudnej, przeanalizować jej uwarunkowania i przebieg, ocenić skutki wpływu oraz zaproponować ewentualne sposoby pomocy osobie pokrzywdzonej;

c) w dziedzinie postaw - być świadomym trudności adaptacyjnych, z którymi borykają się w życiu ofiary, wrażliwym na działania czynników wiktymogennych, być owartym na niesienie pomocy człowiekowi w sytuacji trudnej/ kryzysowej.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów "Psychologia" oraz "Patologie społeczne z elementami kryminologii".

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)