Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla II roku inżynierii środowiska (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla II roku inżynierii środowiska
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_T1 - Trymestr pierwszy 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_T1 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WB-IS-35-32 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Trymestr pierwszy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot mający na celu zapoznanie studentów z gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce.

Strona przedmiotu
WB-IS-35-32-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Trymestr pierwszy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot mający na celu zapoznanie studentów z gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce.

Strona przedmiotu
WB-IS-35-02 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Wykłady i ćwiczenia z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów. Podstawy teoretyczne. Rozwiązywanie zadań inżynierskich ze zwróceniem szczególnej uwagi na umiejętność wdrażania zdobytej wiedzy w zastosowaniach technicznych, w tym w projektach inżynierskich.

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw fizyki oraz matematyki w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego

Strona przedmiotu
WB-IS-35-02-CW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Wykłady i ćwiczenia z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów. Podstawy teoretyczne. Rozwiązywanie zadań inżynierskich ze zwróceniem szczególnej uwagi na umiejętność wdrażania zdobytej wiedzy w zastosowaniach technicznych, w tym w projektach inżynierskich.

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw fizyki oraz matematyki w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego

Strona przedmiotu
WB-IS-23-26 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu budownictwa. Pojęcia dotyczące budownictwa w obowiązujących przepisach. Obowiązujące normy polskie i europejskie. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i dotyczące instalacji budowlanych. Energooszczędność. Pomiary, diagnostyka, technologie stosowane w budownictwie i projektowaniu.

Strona przedmiotu
WB-IS-23-26-P brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia projektowe: Przedmiotem prac projektowych będzie opracowanie koncepcji budynku - wybrane rzuty i przekroje, wymiarowanie, koncepcja przegród i instalacji.

Wykład:

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu budownictwa. Pojęcia dotyczące budownictwa w obowiązujących przepisach. Obowiązujące normy polskie i europejskie. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i dotyczące instalacji budowlanych. Energooszczędność. Pomiary, diagnostyka, technologie stosowane w budownictwie i projektowaniu.

Strona przedmiotu
WB-IS-24-27 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia prawa budowlanego, wymagania formalno-prawne przy realizacji robót budowlanych. Zadania organów ochrony środowiska i dostęp do informacji o środowisku, prawna ochrona przyrody, regulacje sektorowe dot. ochrony powietrza, wód i powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami.

Strona przedmiotu
WB-IS-24-03 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza przyczyn degradacji środowiska naturalnego i metod rekultywacji terenów zdegradowanych.

Strona przedmiotu
WB-IS-24-03-L brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WB-IS-23-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera podstawowe wiadomości o większości współczesnych metod wytwarzania energii elektrycznej, obejmując pełny opis procesów konwersji energii. Scharakteryzowane zostały również źródła dostępnej energii i zasoby istniejących paliw. Przedstawione zostały również aspekty ekonomiczne i środowiskowe związane z energetyką.

Strona przedmiotu
WB-IS-23-25 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technologiami stosowanymi w inżynierii środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, ścieków i odpadów.

Strona przedmiotu
WB-IS-23-25-CW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technologiami stosowanymi w inżynierii środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, ścieków i odpadów.

Strona przedmiotu
WB-IS-23-16 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza przemian i obiegów termodynamicznych. Sporządzanie bilansów termodynamicznych. Stosowanie termodynamiki technicznej do opisu i modelowania procesów chemicznych. Termodynamiczna analiza pracy urządzeń cieplnych.

Strona przedmiotu
WB-IS-23-16-ćw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza przemian i obiegów termodynamicznych. Sporządzanie bilansów termodynamicznych. Stosowanie termodynamiki technicznej do opisu i modelowania procesów chemicznych. Termodynamiczna analiza pracy urządzeń cieplnych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)