Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ERASMUS - lectures and classes (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ERASMUS - lectures and classes
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L 2021/22_Z 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WF-FI-KOBYLINSKI-ER brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-PLO23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-CE22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe założenia współczesnych modeli argumentacji etycznej.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-WA22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z wybranymi postaciami i zagadnieniami historii biologii ewolucyjnej oraz przedstawienie ich w odpowiednim kontekście filozoficznym. Zajęcia będą połączeniem wykładu i krytycznej analizy tekstów źródłowych.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-CE23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-SWI23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-CE23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-ME23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-PT22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to familiarize the student with the philosophical issue of pleasure both in the historical and systematic course. The lecture will include an overview of historical positions on the nature of pleasure, its functions in the psychological and moral life of a person, as well as an overview of the positions discussed today, especially within the Anglo-Saxon analytical philosophy and cognitive science.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-KU23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-WA23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) ERASMUS - lectures and classes

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-MA22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-ME22B brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postęp medycyny i biotechnologii w XX w. pozwolił na głębokie ingerencje w życie człowieka, zwłaszcza w krytycznych jego momentach; dalsze badania wskazują na możliwość wpływania na rozwój gatunku ludzkiego jako całości.

Fakty te są źródłem stawianych przez lekarzy i etyków pytań o ewentualne granice badań i działań medycznych. Pytania te, a także odpowiedzi na nie udzielane przez przedstawicieli różnych kierunków myślowych są przedmiotem niniejszego wykładu.

W pierwszej części wskazane są filozoficzne spory, których rozwiązania dają podstawy dla wskazywania rozwiązań szczegółowych kwestii; w drugiej na przykładach pokazany jest sposób odpowiadania na aktualne, a także przyszłe możliwe szczegółowe problemy.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-ME22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jeszcze podczas II wojny światowej wśród elit intelektualnych Zachodu pojawił się pogląd, że koszmaru wojny można by uniknąć, gdyby szanowane były prawa przysługujące każdemu człowiekowi. W 1948 r. nowa organizacja międzynarodowa – Narody Zjednoczone – ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Od tego momentu myślenie kategoriami praw człowieka stało się standardem zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w relacjach międzynarodowych.

Nie wszędzie jednak paradygmat ten jest jednakowo rozumiany i uznawany. Stąd powraca wciąż problem uzasadnienia uprawnień jednostki, rozszerzenia ich katalogu, wykorzystania jako narzędzia walki politycznej i realizacji roszczeń różnych grup interesów.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-C21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie kluczowych kwestii etycznych dotyczących działań obejmujących pozbawianie życia istot ludzkich. Rozważaniu poddane zostaną w pierwszym rzędzie klasyczne argumenty wykorzystywane we współczesnych sporach wokół aborcji, eutanazji oraz kary śmierci. Zasadnicza część podjętej problematyki koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z możliwością moralnego uzasadnienia działań militarnych. W ramach zajęć przeanalizowane zostaną teksty poświęcone poszczególnym tematom opublikowane w języku angielskim. Konwersatorium prowadzone będzie po angielsku.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-KU22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)