Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne z sub. filozofii - I st. - do wyboru na II lub III roku (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne z sub. filozofii - I st. - do wyboru na II lub III roku (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2022/23_Z 2022/23_L
WF-FI-212-WME-RO22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMT-PL22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będzie powstanie i rozwój idei i metody transcendentalnej w filozofii począwszy od Kanta, poprzez idealizm niemiecki XIX wieku, neokantyzm szkoły marburskiej, fenomenologię Husserla, po współczesne ożywienie podejścia transcendentalnego w filozofiach Johna McDowella, Johna Rawlsa, Roberta Brandoma. Przedstawiona zostanie próba poważnego współczesnego zastosowania podejścia transcendentalnego jako pewnej odmiany hermeneutyki. W tej interpretacji postuluje się istnienie transcendentalnego ugruntowania idei rozumienia, przy sceptycyzmie co do transcendentalnego ugruntowania poznania.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMHF-AND22 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMNF-ZE22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie problematyki pamięci jako źródła odnoszenia się do przeszłości, które pojawia się w dyskursie filozoficznym.

Strona przedmiotu
WF-FI-OGUN-ME22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMFK-GRZ22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznając początki racjonalnego myślenia widzimy, że historia europejskiej metafizyki może zostać zinterpretowana również jako historia poszukiwania właściwej i najbardziej adekwatnej formuły, która umożliwiłby odpowiedź na pytanie o istotę bytu, o to co sprawia, że byt jest bytem. Próba zrozumienia tego czym jest to, co jest, implikuje od razu zagadnienie bycia sobą, bycia tym czym się jest, bycia tożsamym. We fragmentach tekstów Heraklita i Parmenidesa odnajdziemy ślady zagadnienia tożsamości. Ujawnia się ono na początku filozoficznych rozważań i wyraża się w pytaniu: jak skonstruowany musi być świat, aby możliwe były – dociekanie, wiedza, nauka. Czy „coś”, co jest poza poznawczym „ja”, jawiąc się jako zagadka, jest „czymś” w swej treści? A jeśli tak, to „czym”? Na tym tle pojawia się trudne i nurtujące filozofów pytanie – co sprawia, że to, co jest, jest sobą, że jest tożsame? Czy istnieje jakaś wewnętrzna prawda bytu mówiąca czym on jest i jaki jest?

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMSFL-S21 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prezentacja wybranych systemów logik modalnych i ich zastosowań do filozofii. W klasie nieskończenie wielu logik modalnych wybieramy niektóre z tych formalizujących tzw. modalności aletyczne, epistemiczne i temporalne. Scharakteryzowane logiki i ich semantyki aplikujemy do trzech obszarów analiz filozoficznych: problemów ontoteologii (argumenty ontologiczne św. Anzelma, Leibniza, Goedla), wybranych paradoksów epistemicznych (Fitch, Moore, zagadnienie wszechwiedzy) i wybranych koncepcji czasu (Parmenides, Heraklit, Arystoteles, Leibniz). Celem jest prezentacja stylu filozofowania dotyczącego klasycznych problemów filozoficznych, wykorzystującego współczesną logikę formalną.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMFP-SW22 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMT-PL22 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMET-CE22 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja koncepcji wojny sprawiedliwej oraz analiza podstawowych zagadnień poruszanych we współczesnych sporach dotyczących tej koncepcji.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)