Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria przedmiotowe - II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria przedmiotowe - II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WF-FI-212-SPE-R21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy relacji, jaka zachodzi między etyką a językiem. Jego celem jest ukazanie konstytutywnej roli języka w doświadczeniu moralnym.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPE-RO22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest filozoficzna analiza fenomenu winy.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPPLO23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać w szeroko pojętych dziełach kultury popularnej, przede wszystkim w filmie i serialach. W wykładzie przyjmuje się metodę hermeneutyczną, która służy odczytywaniu sensu właściwego dziełu kulturowemu jako ukonstytuowanego przez pewną praktykę sensotwórczą.

Wymagania wstępne: wiedza z historii filozofii.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPFP-SW22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja, analiza i przedyskutowanie wybranych filozoficznych aspektów nauk przyrodniczych.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPWAL23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rozumieniu instytucji małżeństwa i rodziny z perspektywy etyki indywidualnej i filozofii społecznej. Analizy koncentrują się na określeniu specyfiki badanych relacji i instytucji. Omawiane są różne podejścia opisujące dostęp do instytucji małżeństwa i rodziny oraz ukazujące specyfikę relacji małżeńskich i rodzinnych. Prezentowane są dyskusje o historycznych, współczesnych oraz możliwych formach małżeństwa i rodziny, w tym określenia statusu dziecka w tych instytucjach..

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPH-P21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium przedmiotowego jest nauka i doskonalenie umiejętności analizy tekstów filozoficznych (zarówno historycznych, jak i systematycznych) oraz wprowadzenie studenta do problematyki związanej ze śmiechem, humorem i komizmem w historii filozofii.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPMEL23 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawda dla człowieka jest ważnym dobrem; zarówno jako taka – chcemy wiedzieć „jak jest” – ale i jako podstawa dokonywanych wyborów. Właśnie dlatego, że człowiek działanie opiera na uznanej za prawdziwą wiedzy, informacja może być i często jest, narzędziem manipulacji: podawanie wiadomości fałszywych lub prawdy częściowej, okrojonej, w starannie dobranym kontekście ma na celu wywołanie określonych zachowań jej odbiorców. Współcześnie polem instrumentalnego traktowania prawdy jest często polityka wykorzystująca środki masowego przekazu.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPHF-PT22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom zajęć: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu dotyczy filozofii fenomenologicznej oraz jej różnych sformułowań i problemów związanych z tymi sformułowaniami. Dlatego wykład dotyczy wybranych kontrowersji przy próbie określenia przedmiotu, porządku i celów metody fenomenologicznej. Prezentacji wymagają wygrane, główne spory, np. spór o idealizm-realizm, o przedmiot i początek metody.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii nowożytnej i współczesnej oraz logiki, ontologii i epistemologii.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPM-P21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu metafizyki, którą nabyli studenci na podstawowym kursie z metafizyki ogólnej. Przedmiotem zajęć będą przede wszystkim zagadnienia metafizyczne podejmowane we współczesnej filozofii analitycznej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)