Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne pozakierunkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne pozakierunkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L
WF-R-FI-WMNFT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny z udziałem zaproszonych specjalistów, mający na celu zaprezentowanie głównych zagadnień filozofii Tomasza z Akwinu w rożnych ich interpretacjach.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMMT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs traktuje o transgranicznych problemach psychologii w perspektywie antropologii wiedzy w triadzie historia-teoria-kultura.

- Wprowadza w perspektywę antropologii wiedzy psychologicznej.

- Prezentuje historię myśli psychologicznej w ujęciu metodologicznym tzw. nowej historii psychologii.

- Omawia teoretyczne podstawy psychologii jako nauki oraz jej filozoficzny i historyczno-kulturowy kontekst.

- Przedstawia alternatywne wobec głównego nurtu koncepcje psychologiczne oraz obrazy człowieka w psychologii.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMMP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs metapsychologii na poziomie zaawansowanym rozwijający teoretyczną wiedze nabytą podczas kursu "Metapsychologia - theoria". Przedmiot porusza aspekt aplikacyjny metapsychologii - metapsychologia stosowana w analizie teoretycznej i praktyce badawczej.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-SNBN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład monograficzny - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiony przegląd literatury badań dotyczący neuronalnych korelatów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu w różnym kontekście klinicznym.

Poznamy strukturę i funkcję mózgu w normie jak i w szeroko prezentowanych grupach klinicznych w ramach bloków tematycznych tj. 'głodny mózg', "społeczny mózg"; 'zraniony mózg", 'depresyjny mózg', 'uzależniony mózg", "starzejący się mózg' itd.

W drugiej części wykładu podjęta zostanie tematyka kompleksowych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na redukcję objawów oraz poprawę funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego (m.in. rehabilitacja żywieniowa, psychoterapia, farmakoterapia, treningi społecznego poznania i neuropoznania oraz program zaburzonego obrazu ciała).

Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMTR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-PS-WWS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym informacjom dotyczącym sztucznych sieci neuronowych. Studenci zapoznają się rodzajami sieci, sposobem uczenia się sieci oraz sposobem dokonywanych przez nie predykcji.

Podczas kursu poruszana jest problematyka trafności sieci i porównanie jej rozwiązania z innymi modelami predykcyjnymi.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)