Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23
WF-ZPS-ET
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konserwatorium z Etyki zawodu psychologa jest omówienie etycznych aspektów funkcjonowania psychologa w różnych aspektach pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci uświadomią sobie możliwość istnienia różnorodnych dylematów etycznych w ich przyszłej pracy. Kwestie te będą poddawane dyskusji w trakcie zajęć. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie studentów na drugiego człowieka i pracę z nim w aspekcie etycznym.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-WO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Prowadzący: dr Anna Czyżkowska

Cele przedmiotu: przekazanie studentom współczesnej wiedzy na temat szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, rozpoczynając od metod budowania kontaktu, poprzez pracę z oporem, zbieranie wywiadu (w tym wywiadów specjalistycznych - seksuologicznego, psychiatrycznego), aż do omówienia podstaw poradnictwa, w tym także poradnictwa seksuologicznego.

Wymagania wstępne: zaliczenie pierwszych czterech lat studiów psychologicznych

Strona przedmiotu
WF-ZPS-RW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest dostarczenie wiadomości o procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi niepełnosprawnych, mechanizmach regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy, psychologicznym zasadom rewalidacji, uczenia się i uczenia oraz psychologicznej charakterystyki wybranych rodzajów niepełnosprawności.

Efekt kształcenia: to ukształtowanie postawy racjonalnego i teoretycznego rozumienia osoby niepełnosprawnej, jako jednostki posiadającej te same prawa funkcjonowania w społeczeństwie.

Kompetencja: znajomość dyscypliny psychologii rehabilitacyjnej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PRZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba. Ponadto w ramach profilaktyki wczesnej zostanie poruszona problematyka promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i modyfikacji zachowań związanych ze zdrowiem.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-MT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie psychosomatyki jako dyscypliny zajmującej się zagadnieniami dwustronnej zależności pomiędzy psychiką a somatycznymi funkcjami organizmu człowieka.

Podstawowym założeniem jest przekonanie o istotnym udziale czynników psychospołecznych etiologii i rozwoju każdej choroby somatycznej

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy rozumienia własnego udziału w genezie niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-SE1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-TA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności asertywnych uznawane jest współcześnie za jeden z podstawowych warunków realizowania zdrowego stylu życia oraz zmniejszania ryzyka uzależnień. Jednocześnie trening asertywności jest klasyczną formą treningu rozwijania kompetencji osobistych, z bardzo wyraźną strukturą. Doświadczenie elementów treningu asertywności pozwoli studentom na osobiste doświadczanie sytuacji treningowej, poznanie zasad i sposobu pracy treningowej, a jednocześnie studenci poznają podstawy teoretyczne asertywności oraz będą mieli możliwość weryfikowania ich w oparciu o osobiste doświadczenie

Wymagania wstępne:brak wymagań wstępnych

Strona przedmiotu
WF-ZPS-TK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem treningu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru komunikacja werbalna i niewerbalna człowieka w aspekcie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Celem najważniejszym jest rozwijanie umiejętności osobistych/kompetencji społecznych, wrażliwości istotnej dla odbioru drugiego człowieka.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-TO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatu jest pogłębienie refleksji uczestników nad sobą, poszerzenie świadomości na temat obrazu własnej osoby i analiza poczucia własnej wartości.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-TB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem treningu jest pokazanie uczestnikom efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem m.in. technik relaksacyjnych. Nabyte umiejętności pozwolą skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia osobistego i zawodowego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)