Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pedagogiczne - pedagogika - 1 rok I stopnia - studia stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Warsztaty pedagogiczne - pedagogika - 1 rok I stopnia - studia stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_L 2020/21_L
WNP-PE-NPWPEW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia są realizowane online za pomocą aplikacji MS Teams.

Celem zajęć akademickich (warsztat pedagogiczny: edukacyjne aspekty czasu wolnego dla studentów I roku pedagogiki) jest poznanie pojęć czasu wolnego oraz zrozumienie znaczenia procesu wychowania do (zrównoważonego) czasu wolnego dla dobrej jakości życia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Proponowany nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach: 30 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studenta (dyżur)

- praca z książką: 60 godz. dydaktycznych

- przygotowanie projektu autorskiego: 30 godz. dydaktycznych.

Ogółem 120 godzin dydaktycznych (4 ECTS).

Metody kształcenia: praca z książką, metody ekspresyjne, metoda projektu.

Strona przedmiotu
WNP-PE-WAR-MK1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapewnienie efektów kształcenia dla pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej w zakresie wyszukiwania, analizowania, interpretowania i oceniania innowacji pedagogicznych oraz twórczego formułowania własnych propozycji, z zastosowaniem podstawowych zasad postępowania badawczego.

Strona przedmiotu
WNP-PE-WP3PJS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia: edukacja dorosłych, andragogika, edukacja formalna, nieformalna i incydentalna. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Konstruowanie systemu edukacji dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Problemy andragogiki pracy. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje w badaniach nad edukacją dorosłych - publikacje książkowe oraz artykuły w czasopismach.

Strona przedmiotu
WNP-PE-WAR1-KK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem warsztatu jest stymulowanie twórczości teatralnej uczestnika poprzez rozwiązywanie scenicznych problemów sytuacyjnych oraz umiejętność posługiwania się metodami ćwiczeniowymi - (wyobraźnia), metodami zadaniowymi -(inscenizacja), metodami dialogu - (komunikacja) oraz technikami twórczego myślenia - (płynność, giętkość i oryginalność). Efektem scenicznych działań twórczych będzie wykreowanie i wystawienie spektaklu teatralnego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)