Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Prawa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WP-PR-OPC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- Konstrukcji normatywnej praw człowieka

- Instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji ochrony praw człowieka w systemie wewnętrznym oraz systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego

- Relacji zachodzących między wewnętrznym systemem ochrony praw człowieka a system międzynarodowym, w szczególności systemem europejskim

Strona przedmiotu
WP-PR-OPC-ćw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny ćwiczeń z Ochrony praw człowieka obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące kluczowych pojęć i założeń związanych z prawami człowieka i ich gwarancjami, rozwoju krajowej i międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz konstrukcji normatywnej praw człowieka. Przedmiotem ćwiczeń są także instytucje i procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem systemu EKPC. Celem ćwiczeń jest m.in. zdobycie przez studenta umiejętności poprawnej samodzielnej analizy instrumentów prawnych i orzecznictwa organów ochrony praw człowieka; umiejętności dokonywania właściwego wyboru instytucji i procedur krajowych i międzynarodowych ochrony praw człowieka, a także oceniania ich skuteczności.

Strona przedmiotu
WP-PR-PC-Isem brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu procedury cywilnej, związanymi m.in. z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, czynnościami procesowymi stron i ich pełnomocników, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładowo – warsztatowym, co daję studentom możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, środków zaskarżenia).

Strona przedmiotu
WP-PR-PC-Isem-ćw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z prawem cywilnym procesowym, zaznajomienie studentów zasadami, instytucjami, trybami postępowania cywilnego. Prowadzący dążą do jak najlepszego zobrazowanie przebiegu sądowego postępowania cywilnego na jego wszystkich etapach

W tracie zajęć w pierwszym semestrze ze studentami omówione zostanie postępowanie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli sądu, strony oraz pełnomocników. Ponadto wyjaśnione zostaną zasady związane ze sporządzaniem pism procesowych, rodzaje orzeczeń wydawanych przez sądy, a także sposoby ich zaskarżenia.

Strona przedmiotu
WP-PR-PC-IIsem brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu procedury cywilnej, związanymi m.in. z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, czynnościami procesowymi stron i ich pełnomocników, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładowo – warsztatowym, co daję studentom możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, środków zaskarżenia).

Strona przedmiotu
WP-PR-PC-IIsem-ćw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-PoK-Isem brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za cel przedstawienie studentom zasad funkcjonowania tzw. prawa karnego formalnego (procesowego / proceduralnego). Ma również na celu analizę zagadnień prawno procesowych na obszarze prawa karnego z punktu widzenia praktycznego (case study).

I. Generalia przedmiotu: istota, funkcje oraz cel procesu karnego.

II. Źródła prawa karnego procesowego.

III. Dorobek polskiej doktryny prawa karnego procesowego.

IV. Orzecznictwo sądowe w zakresie prawa karnego procesowego.

V. Model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad konstrukcyjnych.

VI. Ustawowy katalog przesłanek procesowych.

VII. Strony procesowe i inni uczestnicy postępowania karnego.

VIII. Czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

IX. Projektowanie orzeczeń sądowych i decyzji organu (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

X. Projektowanie pism procesowych strony procesowej (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

Strona przedmiotu
WP-PR-PoK-Isem-ćw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Generalia przedmiotu: istota, funkcje oraz cel procesu karnego.

II. Źródła prawa karnego procesowego.

III. Dorobek polskiej doktryny prawa karnego procesowego.

IV. Orzecznictwo sądowe w zakresie prawa karnego procesowego.

V. Model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad konstrukcyjnych.

VI. Ustawowy katalog przesłanek procesowych.

VII. Strony procesowe i inni uczestnicy postępowania karnego.

VIII. Czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

IX. Projektowanie orzeczeń sądowych i decyzji organu (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

X. Projektowanie pism procesowych strony procesowej (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

Strona przedmiotu
WP-PR-PoK-IIsem brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I.POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

II.POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

III.POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

IV.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

V.NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA

VI.POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA

VII.KOSZTY PROCESU KARNEGO

VIII.POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Strona przedmiotu
WP-PR-PoK-IIsem-ćw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I.POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

II.POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

III.POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

IV.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

V.NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA

VI.POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA

Strona przedmiotu
WP-PR-PH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne): zapoznanie studentów z ogólną problematyką prawa handlowego, w tym z jego złożonością na tle innych działów prawa;

Założenia i cele (szczegółowe): przedstawienie dynamiki rozwoju prawa handlowego w związku ze zmianami w sferze cywilizacyjnej oraz rozwojem stosunków gospodarczych; ogólna charakterystyka podstawowych (kluczowych) instytucji prawa handlowego wraz ze wskazaniem na nowe zjawiska, jakie zachodzą w obrocie prawnym w zakresie stosunków prawno-handlowych; zapoznanie studentów z zasadniczymi metodami badawczymi: (i) analizą doktrynalno- normatywną instytucji prawa handlowego wraz z charakterystyką ogólnych stanowisk nauki prawa na temat prawa handlowego i zakresu przedmiotowego jego regulacji prawnej z uwzględnieniem genezy poszczególnych stanowisk, uzupełnionej o elementy: (ii) analizą ekonomiczno-prawną

Strona przedmiotu
WP-PR-PH-Isem brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-PH-Isem-ćw brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-PH-ćw brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Strona przedmiotu
WP-PR-PWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania praw własności intelektualnej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać problemy z dziedziny prawa własności intelektualnej. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ochronnego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa sądowego z zakresu własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)