Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku obcym (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatorium w języku obcym
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WP-MON-AABL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ADL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to familiarize students with the subject of anti-discrimination law with particular regard to the sphere of employment

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-AL
Antidiscrimination law (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-BL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-CCL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides an introduction to comparative contract law. It contains a presentation of various systems of contract law around the world, with a special emphasis on English and European contract law. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts will also be discussed. Also, the course will provide a comparative analysis of digital contracts.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-CRiP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną treścią wykładu jest przedstawienie kompetencji, sposobu funkcjonowania i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Autor naświetla genezę sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Przedmiotem wykładu jest także status prawny sędziego konstytucyjnego, formy kontroli rodzaje wyroków wydawanych przez Trybunał. Ponadto autor przedstawia szczegółowo skargę konstytucyjną, traktując ją jako przykład funkcjonowania konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-EBS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne):

- omówienie problematyki europejskich standardów bioetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Biomedycznej oraz standardów Rady Europy zalecanych dla państw członkowskich (soft-law);

- zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi ze standardów międzynarodowych (głównie w systemie Rady Europy) w sferze ochrony godności istoty ludzkiej w kontekście biologii i medycyny

- omówienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-FL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje kwestie związane z podstawowymi instytucjami i problemami finansów publicznych oraz prawa finansowego, konstytucyjnymi regulacjami finansów publicznych, prawem podatkowym, prawem podatkowym Unii Europejskiej, międzynarodowym prawem podatkowym oraz prawem bankowym.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-GL
Global Law (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-MON-ICL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Cele przedmiotu: studia nad jurysdykcją międzynarodowych trybunałów karnych i stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Wymagania wstępne: zdany egzamin z przedmiotu prawo karne i prawo międzynarodowe publiczne.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IDLR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: nauka instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego, uwarunkowań pracy służby dyplomatyczno-konsularnej, historii dyplomacji, służby dyplomatycznej, służby konsularnej, źródeł prawa dyplomatyczno-konsularnego,

Strona przedmiotu
WP-MON-IHRL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głónym celem przedmiotu jest przedstawienie i wyjaśnienie studentom podstawowych zagadnień odnoszących się do:

- założeń i etapów kształtowania się nowożytnej koncepcji praw człowieka;

- procesu powstawania prawa międzynarodowego praw człowieka, jego struktury i współczesnego kształtu;

- specyfiki prawnych regulacji wybranych praw człowieka i podstawowych wolności, wraz z zakresem podmiotowym i przedmiotowym

- specyfiki prawnych regulacji skorelowanych z prawami człowieka i podstawowmi wolnościami zobowiązań państw w zakresie ich przesłanek powstawania i środków wykonywania.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IHRL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych zagadnień dotyczących:

- powstawania współczesnej koncepcji praw człowieka w ujęciu normatywnym;

- formułowania się międzynarodowego prawa praw człowieka, z jego strukturą instytucjonalną i wymiarem materialnym

- specyfiki uregulowań prawnych wybranych praw człowieka i podstawowych wolności, w tym ich zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz zobowiązań państw w zakresie ich poszanowania, ochrony i zapewniania.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IHL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- rodzaje konfliktów zbrojnych

- Ochrony praw jednostki w konflikcie

- zbrodnie międzynarodowe popełnione w trakcie konfliktu zbrojnego

- metody dochodzenia sprawiedliwości po zakończeniu konfliktu zbrojnego

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IIL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IILa brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ILaHA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej.

W trakcie konwersatorium są przedstawiane i analizowane podstawowe międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie do pomocy humanitarnej. Jego celem jest także refleksja i dyskusja nad wyzwaniami związanymi z kryzysami humanitarnymi i pomocą humanitarną z perspektywy prawa międzynarodowego. Założeniem konwersatorium jest, by stanowiło ono swoiste "food for thoughts" w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ILCRP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ItoIP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-Ipatinf brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to acquire systematic knowledge in the field of intellectual property law.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IPCL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, w tym kwestii historycznych (polskie tradycje konstytucyjne). Tematyka zajęć jest skoncentrowana na ogólnym opisie polskiego ustroju konstytucyjnego, a nie na omówieniu szczegółowych problemów konstytucyjnych. Drugim celem zajęć jest zaznajomienie studentów z terminologia w języku angielskim dotyczącą prawa konstytucyjnego.

Zajęcia są przede wszystkim adresowane do studentów zagranicznych studiujących na UKSW oraz do studentów polskich, którzy posiadają znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-LAoSD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecne trudności (w zakresie wzrostu gospodarczego, wdrażania praw człowieka, zwalczania ubóstwa, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, itp.), z którymi boryka się wiele państw zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się, stały się jednym z wiodących wyzwań dla społeczności międzynarodowej. Skuteczne ramy prawne, jak również efektywne funkcjonowanie instytucji ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania nierówności społecznych czy ochrony środowiska. Celem przedmiotu jest ukazanie roli prawa w obszarze rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, czyli w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-POCofMM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza zasadniczego elementu systemu ustrojowego, jakim jest kontrola egzekutywy przez parlament. Wykład obejmuje przedstawienie genezy kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej, analizę istoty oraz zakresu funkcji kontrolnej, a także szczegółowe omówienie poszczególnych mechanizmów kontroli i ich efektywności. Istotnym punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań są nie tylko przepisy prawa oraz poglądy przedstawicieli doktryny, ale również praktyka parlamentarna.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-Patess brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-Patinfprc brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PLCL
Polish Constitutional Law (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-TCLoR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie korzeni współczesnego prawa karnego w prawie rzymskim

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-VRPG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Konwersatorium w języku obcym

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-MON-WiUaIL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-WiRPaPL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)